^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Część polskich mediów dalej uważa niemiecki model rozbudowy OZE za godny naśladowania. Tym samym proponuje się oparcie systemu energetycznego w naszym kraju na potężnej sieci farm wiatrowych. Warto więc spojrzeć, jak w praktyce wygląda to, co proponuje się „zaimplementować” także w naszym kraju.

Przedstawiamy dokumentację fotograficzną „obłędu wiatrakowego” w Niemczech, opracowaną przez lokalne stowarzyszenie z Hesji, należące do niemieckiego zrzeszenia Vernunftkrat [1]

W pierwszej kolejności pokazano efekty „transformacji energetycznej” na terenie znanego „Naturpark” w powiecie Vogelsberg w Hesji. Słowo „Naturpark” jest tłumaczone niekiedy jako odpowiednik polskiego parku krajobrazowego. Jednak te formy ochrony przyrody lepiej nazywać parkami przyrody, bowiem ideą przewodnią „było stworzenie przestrzeni dla spotkania człowieka z przyrodą, ochrona pięknych, naturalnych krajobrazów i przyrody oraz rekreacja”. Projekt parków przyrody miał rozwiązać problem braku dużych, dzikich przestrzeni szczególnie w zachodnich Niemczech. Miały być one miejscem odtworzenia siedlisk dzikiej flory i fauny [2]. Ze względu na swoje walory park przyrody w Vogelsberg, jako jeden z 13 takich parków w całych Niemczech, uznano za Qualitätsnaturpark, czyli park przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych [3].

Zobaczcie, co zrobiono z tym „miejscem odtworzenia dzikiej flory i fauny” i „spotkania człowieka z przyrodą”, aby pozyskać dotacje na OZE!

PRZYPISY

[1] http://www.vernunftkraft.de

[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_krajobrazowe_w_Niemczech

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Sternberg_Lake_District_Nature_Park