^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Na konferencji szkockiego zrzeszenia organizacji antywiatrakowej Scotland Against Spin 24.11.2015 Mike Stigwood omówił stan wiedzy na temat akustycznego oddziaływania turbin wiatrowych oraz podjęte starania o objęcie społeczności wiejskich właściwą ochroną przed nim.

6 30 270 0
Mike Stigwood, źródło: http://www.scotlandagainstspin.org

Mike Stigwood jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie hałasu turbin wiatrowych w Wielkiej Brytanii. Jego przełomowe badania nad modulacją amplitudy i innymi aspektami emisji akustycznych w odległości do 10 km od farm wiatrowych dostarczyły bardzo mocnych dowodów na istnienie kosztów środowiskowych funkcjonowania farm wiatrowych.

Jako specjalista ds. zdrowia środowiskowego, Stigwood pracował przez 19 lat w szeregu jednostek samorządu terytorialnego. W 1994 r. założył własną firmę konsultingową w sprawach zdrowa środowiskowego. Problemem hałasu turbin wiatrowych zajmuje się od 2004 r. Odegrał kluczową rolę w wielu bataliach prawnych związanych z tym zagadnieniem.

Na konferencji Scotland Against Spin Stigwood przedstawił wyniki swoich pomiarów na zewnątrz i wewnątrz domów sąsiadujących z farmami wiatrowymi. Szczegółowo wyjaśnił, na czym polega iluzoryczny charakter ochrony przed hałasem farm wiatrowych, jaki wynika z obecnie obowiązujących w Wielkiej Brytanii regulacji (ostatnio znowelizowana wersja wytycznych ETSU-R-97).

Skutek stosowania tych wytycznych jest taki, że ludzie skarżący się na uciążliwy hałas, oskarżani są o bycie przeciwnikami farm wiatrowych.

Rząd brytyjski w dalszym ciągu utrzymuje – wbrew przeciwnym dowodom – że w przypadku hałasu spełniającego obecne normy, uciążliwości zgłaszane są jedynie w rzadkich przypadkach, a poza tym nie są one poważne ani długotrwałe. Według rządu, społeczności wiejskie są chronione w dostateczny sposób przez istniejące regulacje.

Według Stigwooda, przypomina to reakcje producentów papierosów i azbestu w przeszłości na dowody ich szkodliwości dla zdrowia.

Firma Stigwooda sfinsowała własne badania emisji dźwiękowych w 17 lokalizacjach. Szczególnie godne uwagi są dane z badania wykonanego przy farmie Cotton Farm. Są one dostępne tutaj – http://www.masenv.co.uk/

Stigwood wskazał też szczegółowo, przy użyciu jakich argumentów branża wiatrakowa stara się podważać niekorzystne dla niej wyniki i wnioski. Jednocześnie branża twierdzi, że prowadzi własne badania w tej sprawie (na razie bez rezultatów).

Stigwood podkreślił, że problemy związane z oddziaływaniem dźwiękowym farm wiatrowych stają się coraz bardziej poważne na skutek wprowadzania coraz bardziej potężnych turbin.

Redakcja
Źródło:

Mike Stigwood, MAS Environmental, „Wind Farms Noise. The Sacrifice of the Rural Communities”, referat na konferencji Scotland Against Spin, 24.11.2015, str. 61 - http://scotlandagainstspin.org/wp-content/uploads/2013/12/MAS-Mike.pdf