^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal sladem wiatrakowZespół naukowców z australijskiego Uniwersytetu Flinders we współpracy z prof. Colinem Hansenem z Uniwersytetu w Adelajdzie zbadał występowanie i charakterystykę modulacji amplitudy dźwięków wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe w przypadku pewnej farmy wiatrowej w Australii. Celem badaczy było ustalenie częstotliwości występowania modulacji amplitudy (AM) w różnych odległościach od farmy wiatrowej, a także ocena adekwatności określonych metod wykrywania modulacji tonowej sygnałów niskiej...

Czytaj więcej: Australia: Badania naukowe potwierdzają, że dudniący hałas z farm wiatrowych może docierać nawet...

portal sladem wiatrakowNa początku 2020 r. grupa niezależnych badaczy (Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Środowiskowego) z Finlandii opublikowała wstępne streszczenie wyników ?badania pilotażowego? oddziaływania infradźwięków emitowanych przez pracujące elektrownie wiatrowe na zdrowie ludzi. Wyniki te nie są dla nikogo znającego tematykę wiatraków zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie potwierdzają, że urządzenia te negatywnie wpływają na zdrowie ludzi na bardzo dużych odległościach od miejsc ich lokalizacji...

Czytaj więcej: Fińskie badania oddziaływania immisji infradźwięków pochodzących z elektrowni wiatrowych

portal klimat i czlowiekStale rośnie liczba publikacji naukowych, które podważają centralną tezę teorii o antropologicznych przyczynach globalnego ocieplenia. A mianowicie, że po 1850 r., kiedy po raz człowiek zaczął emitować znaczne ilości dwutlenku węgla do atmosfery (początek epoki przemysłowej), klimat ziemski zaczął się zmieniać w sposób odmienny od tego, co miało miejsce wcześniej. Wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu ma ilustrować słynne przyrównanie ewolucji klimatu do kija do hokeja. Długi spadek...

Czytaj więcej: ?Kryzys klimatyczny? to fake news. Od 2017 r. opublikowano 350 artykułów naukowych podważających...

portal klimat i czlowiekPostawiona w tytułowym pytaniu teza, że obserwowane obecnie zmiany klimatu, będące skutkiem ingerencji człowieka w środowisko naszej planety, powodują masowe migracje ludności z terenów już zagrożonych ?globalnym ociepleniem? jest aktualnie w zasadzie powszechnie akceptowana. Nie tylko w artykułach prasowych, ale w praktycznie wszystkich międzynarodowych dokumentach politycznych, jak w i wypowiedziach przywódców politycznych, szczególnie na tzw. ?Zachodzie?.

Zgodnie z powyższą tezą, to, co...

Czytaj więcej: Czy zmiany klimatu są przyczyną masowych migracji na świecie? 

portal sladem wiatrakowNegatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi i środowisko jest powszechnie znane i tylko zwolennicy ?zielonej energii? próbują wciąż zaprzeczać oczywistym faktom i wiadomościom ze świata nauki. Co więcej, gdyby nie przekonanie, że elektrownie wiatrowe są szczególnie ?ekologiczne?, tj. przyjazne ludziom i przyrodzie, to pomysł, by odgrywały one coraz większą rolę w tzw. miksie energetycznym, miałby dużo mniejsze szanse realizacji. Głównie ze względu na wielkie koszty tej...

Czytaj więcej: Naukowcy o wpływie wiatraków na ludzi i przyrodę. Przegląd najnowszych prac badawczych

W publicznych wypowiedziach przedstawicieli władzy państwowej, samorządowców, branży wiatrakowej i ekspertów, na których inwestorzy wiatrakowi się powołują, pojawia się wciąż zaskakujące twierdzenie, że nie istnieją badania naukowe, które wskazywałyby na negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na człowieka. Poniżej załączamy listę publikacji naukowych, w tym publikacji recenzowanych oraz raportów, która dowodzi czegoś całkowicie odwrotnego. Lista ta będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe...

Czytaj więcej: Lista istotnych recenzowanych publikacji naukowych analizujących oddziaływanie elektrowni wiatrowych