^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal klimat i czlowiekStale rośnie liczba publikacji naukowych, które podważają centralną tezę teorii o antropologicznych przyczynach globalnego ocieplenia. A mianowicie, że po 1850 r., kiedy po raz człowiek zaczął emitować znaczne ilości dwutlenku węgla do atmosfery (początek epoki przemysłowej), klimat ziemski zaczął się zmieniać w sposób odmienny od tego, co miało miejsce wcześniej. Wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu ma ilustrować słynne przyrównanie ewolucji klimatu do kija do hokeja. Długi spadek (stopniowe oziębianie się klimatu) reprezentowany jest przez trzonek kija, po którym następuje ostre zagięcie w górę (odpowiadające zakrzywionej łopatce), czyli globalne ocieplenie klimatu spowodowane działalnością człowieka.

Powszechnie propagowana przez media głównego nurtu teoria globalnego o ocieplenia wspierana jest przez tezę, jakoby świat naukowy był w pełni zgodny, co do przyczyn zjawiska globalnego ocieplenia. W tym celu powołuje się na „97%” konsensus wśród naukowców, co do przyczyn zmiany klimatu lub, jak to się teraz mówi „kryzysu klimatycznego”. Rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej.

1111.1 Rys. kija hokejowego

Kenneth Richard na blogu NoTricksZone pisze (26.12.2019 r.), że: „(…) w ciągu ostatnich 35 miesięcy opublikowanych zostało 350 recenzowanych artykułów naukowych, zawierających udokumentowane dane, które podważają szeroko rozpowszechnioną koncepcję, zgodnie z którą po okresie powolnego oziębiania się Ziemi niedawno nagle pojawiła się niewielka tendencja wzrostowa [temperatur] przypominająca zakrzywienie kija hokejowego, czyli jakieś szczególnie niezwykłe ocieplenie w skali całego globu we współczesnych czasach.

Gwoli wyjaśnienia, niektóre regiony Ziemi doświadzają faktycznie ocieplenia w ostatnich dziesięcioleciach lub go doświadczały w pewnym momencie w ciągu ostatnich 150 lat. Z kolei inne regiony stawały się coraz chłodniejsze na przestrzeni dziesiątków lat. Natomiast wiele regionów nie wykazywało jakichkolwiek istotnych zmian lub trendów w żadnym kierunku w skali ostatnich kilku dekad lub setek, a nawet tysięcy lat.

Krótko mówiąc, naukowcy publikujący w recenzowanych czasopismach w coraz większym zakresie dostarczają dowody na to,dzisiejszy klimat nie cechuje się niczym historycznie bezprecendesowym lub wyjątkowym, jeśli oceniać go w konteście długookresowej naturalnej zmienności [klimatu]”. [1]

W dalszej części swojego artykułu Richard przedstawia niewielką próbkę badań naukowych podważających teorię „kija hokejowego” służącą do pokazania szerokiej publiczności „grozy globalnego ocieplenia” i wymuszenia poprzez strach zgody na radykalne ograniczenie swobód obywatelskich. Od zakazu lotów samolotem, przez zakazy korzystania z samochodów z silnikami spalinowymi i wytwarzania energii z węgla, po zakazy jedzenia czerwonego mięsa i jeszcze inne pomysły.

W narzucanej przez klimatystów teorii globalnego ocieplenia nie chodzi bynajmniej o „prawdę naukową” rozumianą klasycznie, czyli ustalenie w sposób wiarygodny i nadający się do weryfikacji przez osoby trzecie „jak jest naprawdę”, ale o pseudonaukowe uzasadnienie dla wprowadzenia nowych podatków i ograniczeń w funkcjonowaniu ludzi oraz całych społeczeństw. Wszystko po to, by elity władzy i pieniądza mogły lepiej kontrolować nas wszystkich i by mogły się wciąż bogacić i bogacić. Tymczasem konsensus w nauce nie istnieje, gdyż nauka zajmuje się „wytwarzaniem” wciąż nowych teorii lepiej lub gorzej tłumaczących rzeczywistość wokół nas. Konsensus możliwy jest za to w teologii, gdzie wokół „prawd wiary” możliwe jest gromadzenie wyznawców. Dlatego niezmiennie śmieszy nas używany wciąż argument o „powszechnym konsensusie wśród naukowców”, co do przyczyn globalnego ocieplenia, gdyż samo jego używanie pokazuje, że mamy do czynienia przekazywaniem „prawd klimatycznej wiary” a nie z poważną nauką.

„Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki”

Tłumaczenie, opracowanie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] Kenneth Richard, „350 Papers Published Since 2017 Subvert The Claim That Post-1850s Warming Has Been Unusual, Global”, blog NoTricksZone, 26.12.2019 - https://notrickszone.com/2019/12/26/350-papers-published-since-2017-subvert-the-claim-that-post-1850s-warming-has-been-unusual-global/