^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal sladem wiatrakowZespół naukowców z australijskiego Uniwersytetu Flinders we współpracy z prof. Colinem Hansenem z Uniwersytetu w Adelajdzie zbadał występowanie i charakterystykę modulacji amplitudy dźwięków wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe w przypadku pewnej farmy wiatrowej w Australii. Celem badaczy było ustalenie częstotliwości występowania modulacji amplitudy (AM) w różnych odległościach od farmy wiatrowej, a także ocena adekwatności określonych metod wykrywania modulacji tonowej sygnałów niskiej częstotliwości wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe. Wyniki ich badań zostały obecnie opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie naukowym „Journal of Sound and Vibration. [1], [2]

Badania obejmowały realizację pomiarów wewnątrz budynków przez łączny okres 64 dni w dziewięciu różnych domach mieszkalnych, znajdujących się w odległości od 1 km do 9 km od najbliższej elektrowni wiatrowej wchodzącej w skład pewnej farmy wiatrowej położonej w stanie Australia Południowa. W czasie dokonywania pomiarów farma ta składała się z 37 pracujących elektrowni wiatrowych, każda o mocy nominalnej 3 MW. Projekt badawczy miał na celu określenie zasięgu występowania „dudniącego” (thumping or rumbling) hałasu niskiej częstotliwości, opisywanego w skargach składanych przez lokalnych mieszkańców, skarżących się na zakłócenia snu i rozdrażnienie, a w konsekwencji na niekorzystne skutki zdrowotne.

1140. Rysunek

rys. Schemat oddziaływania farmy wiatrowej/ Źródło: https://advanceseng.com/audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-3-5-km/

Z ustaleń autorów wynika, że ton niskiej częstotliwości słyszalny wewnątrz budynków był modulowany amplitudowo przez 20% czasu w odległości do 2,4 km. Stwierdzono ponadto, że słyszalna modulacja amplitudowa występowała w podobnej proporcji czasowej przy wykorzystaniu mocy wytwórczych elektrowni w zakresie od 40% and 85%, co wskazuje, że analiz zjawiska modulacji amplitudowej nie należy ograniczać jedynie do sytuacji, kiedy elektrownie wiatrowe produkują duże ilości energii elektrycznej.

W odległości 3,5 km modulacja amplitudy słyszalna wewnątrz budynków mieszkalnych występowała przez 16% czasu. W godzinach nocnych takie dźwięki były słyszalne wewnętrz domów mieszkalnych znajdujących się w odległości do 3,5 km od farmy wiatrowej nawet przez 22% czasu. W informacji przekazanej redakcji pisma Advances in Engineering, dr Kristy Hansen wskazała, że niezbędne są dalsze badania w celu kwantyfikacji możliwej dokuczliwości (annoyance) i zaburzeń snu powodowanych przez zarejestrowaną tonalną modulację amplitudową.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Australijskie badania potwierdzają wszystko to, co wiemy już o dokuczliwości hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe i o czym pisaliśmy przez lata. Zasięg tego hałasu jest naprawdę duży, a negatywne efekty zdrowotne wywołane skumulowanym oddziaływaniem kilkunastu czy też kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych są odczuwalne daleko od źródła hałasu. Nie jest prawdą, że oddziaływanie elektrowni wiatrowych kończy się na 500 m od źródła hałasu i to na zewnątrz domów. Zagrożenie dokuczliwym hałasem dotyczy także ludzi wewnątrz domów. Dlatego też próba zmian w ustawie odległościowej będzie zamachem na zdrowie obywateli i niezależnie od innych zagrożeń płynących ze strony energetyki wiatrowej. Ostrzegamy, by nie osłabiać ochrony prawnej Polaków przed agresywnym i roszczeniowym biznesem. I tak na zbyt wiele już pozwolono.

Sadźmy lasy, rozbierajmy szkodliwe wiatraki

Tłumaczenie, opracowanie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] Kristy L. Hansen i inni, „Prevalence of wind farm amplitude modulation at long-range residential locations”, Journal of Sound and Vibration, tom 455, publ. z dn. 1.09.2019, str. 136-149 - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X19302718

[2] Kristy L. Hansen i inni, „Audible thumping from wind farms can travel up to 3,5 km”, Advances in Engineering, - https://advanceseng.com/audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-3-5-km/ - publ. z dn. 22.02.2020 r.