portal wazneW dniu 30 grudnia 2016 r. roku odbyła się pierwsza aukcja w ramach nowego systemu wsparcia na zakup energii elektrycznej z OZE. Rząd zobowiązał się do zakupu energii do 2033 roku o średniej wartości ok. 66 mln zł rocznie od producentów, którzy wygrali aukcje.

Jak podał prezes URE w swoim komunikacie w dniu 30 grudnia 2016 r. odbyły się 4 sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Aukcje oznaczone w ogłoszeniach o aukcji z dnia 30 listopada br. jako: Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016; Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016; Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016; spełniły powyższy warunek. Natomiast z uwagi na niezłożenie w aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016 trzech ważnych ofert spełniających wymagania określone w ustawie, aukcja ta nie mogła zostać przeprowadzona.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięć aukcji, w tym liczby ofert, które wygrały aukcje znajdują się w Informacjach Prezesa URE z dnia 3 stycznia 2017 r.

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6861,Wyniki-aukcji-z-30122016-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-oze.html

W ramach aukcji, producenci energii deklarowali na platformie, po jakiej cenie i w jakiej ilości będą produkować energię elektryczną. Zwycięskim projektom państwo zagwarantowało cenę odbioru energii do 2033 r. Przeprowadzono cztery rodzaje aukcji:

  1. Dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Dofinansowanie otrzyma 7 podmiotów;
  2. Dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Aukcja unieważniona z powodu braku wymaganej liczby ofert;
  3. Dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Dofinansowanie otrzyma 62 producentów energii z fotowoltaiki;
  4. Dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej niż 100 kg/MWh. Dofinansowanie otrzyma 40 producentów hydroenergii.

Wyniki przeprowadzonej aukcji będą stanowić punkt odniesienia dla przyszłych licytacji oraz będą stanowić źródło danych do podejmowania przez Ministerstwo Energii dalszych decyzji dotyczących polityki energetycznej Polski. Będzie teraz też wiadomo co trzeba poprawić w funkcjonowaniu platformy aukcyjnej, bo nie obyło się bez usterek w jej działaniu. Z powodu problemów technicznych nie wszyscy zainteresowani aukcją mogli skutecznie złożyć swoje oferty i dlatego aukcja nr 2 została unieważniona.

Tak jak pisaliśmy wcześniej, istotne jest to, że w 2017 r. czekają nas kolejne aukcje, w tym na energię pochodzącą z farm wiatrowych (na 150 MW). Taka wielkość zamówienia umożliwi budowę trzech lub czterech nowych farm wiatrowych, które posiadają już ostateczne pozwolenia budowlane i które niestety nie spełniają wymogów minimalnej odległości. Takich gotowych projektów jest bardzo dużo i branża wiatrowa liczy, że część z nich powstanie.

Nie ukrywamy, że sama perspektywa budowy nowych farm wiatrowych jest dla nas nie do przyjęcia. Jak zachowuje się branża wiatrowa widać gołym okiem. Ostatni przykład to wymuszanie na gminach nieopodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości całych budowli mimo jasnych przepisów w tym względzie. Mamy do czynienia z pogonią za zyskami bez względu na wszystko i bez liczenia się z nikim. Jest to już jawne lekceważenie państwa i obowiązującego prawa.

Sadźmy lasy, nie budujmy wiatraków.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6861,Wyniki-aukcji-z-30122016-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-oze.html

http://cire.pl/item,139488,1,0,0,0,0,0,ure-podal-wyniki-aukcji-oze.html