portal prasowkaJak już wcześniej informowaliśmy, USA oficjalnie wypowiedziały Porozumienie paryskie i do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z tej umowy będą uczestniczyły w Porozumieniu w charakterze obserwatora. Jednocześnie USA rozpoczynają ofensywę dyplomatyczną, w ramach której będą wspierać kraje, które pragną pozostać przy wykorzystaniu węglowodorów. Wynika to z instrukcji dla dyplomatów USA, do której dotarł Reuters.

W publikacji pt.: „USA mogą zostać sojusznikiem Polski w obronie energetyki węglowej” autorstwa red. Wojciecha Jakóbika opisana została instrukcja dyplomatyczna rozesłana do ambasad USA przez sekretarza stanu Rexa Tillersona, która uwzględnia apel do dyplomatów, by ci deklarowali wsparcie dla krajów, które pragną pozostać przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Jednocześnie mają unikać odpowiedzi na pytanie o to, czy USA są gotowe powrócić do Porozumienia klimatycznego z Paryża. USA mają promować elastyczność w udzielaniu zgód dla projektów wytwarzania energii, w tym również  takich, które wykorzystują w sposób czysty i efektywny paliwa kopalne. Z samą notatką można zapoznać się tutaj: http://biznesalert.pl/usa-polska-wegiel-klimat-sojusz/

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Zwracamy uwagę na tę sprawę, gdyż utrzymanie wydobycia paliw kopalnych w Polsce oraz utrzymanie energetyki konwencjonalnej leży w naszym interesie. Oficjalne wsparcie ze strony amerykańskiej jest o tyle istotne, że umożliwiać będzie finansowanie inwestycji w konwencjonalne źródła energii, a nie tylko w OZE, jak tego by chciała Unia Europejska. W sporze o dekarbonizację energetyki i gospodarki, USA stają po stronie zdrowego rozsądku lub jak kto woli umieją liczyć pieniądze.

Wsparcie ze strony USA będzie konieczne, gdyż przygotowywany przez Komisję Europejską „pakiet zimowy” dla energetyki może zakończyć jej byt w Polsce. Ministerstwo Energii dawkuje informacje na temat rozmów jakie są prowadzone z Komisją, a szkoda, bo bardzo chętnie dowiemy się, co np. Komisja myśli o polskiej ustawie o rynku mocy lub o dalszej pomocy publicznej dla sektora OZE. Kogo spośród wytwórców energii będziemy wspierać, a kogo nie. To są kluczowe sprawy, o których trzeba publicznie rozmawiać.

Sadźmy lasy rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

stopwiatrakom stopka 1