portal wiadomosci zagraniczneWspominaliśmy już o zmianach w przepisach ochrony przyrody, proponowanych przez niemieckie ministerstwo ochrony środowiska. Ich celem jest ograniczenie barier dla ekspansji farm wiatrowych [1]. Artykuł zamieszczony na portalu Nordwest Zeitung [2] przybliża wynikające z tych propozycji korzyści dla deweloperów nowych farm wiatrowych i operatorów obiektów już istniejących.

Jedno z kluczowych udogodnień polega na ograniczeniu konieczności stosowania tzw. środków mitygujących negatywne oddziaływanie na środowisko, czyli wyłączania wiatraków w pewnych okresach doby lub porach roku ze względu na dobro dzikiej przyrody.

Portal stopwiatrakom.eu relacjonował już wcześniej, badania dotyczące migrujących nietoperzy prowadzone przez naukowców z konsorcjum naukowego Forshungsverbund Berlin e.v. ujawniły, że:

„jedynie ułamek z 24 tysięcy turbin zbudowanych do 2014 r. spełnia obowiązujące normy w odniesieniu do zachowania gatunków chronionych. Wiele z turbin, szczególnie starszych, eksploatowane jest bez żadnych środków łagodzących takie oddziaływanie (ang. mitigation measures) lub wdrożonych w niedostatecznym zakresie [2].

Naukowcy wskazywali także, że modernizacja i dalsza rozbudowa przemysłowych farm wiatrowych w Niemczech bardzo źle wróży europejskim nietoperzom [przelatującym nad Niemcami – red.], między innymi ponieważ „zastosowanie środków łagodzących (tj. wyłączanie turbin przy słabszym wietrze) oznaczać będzie większe straty finansowe dla operatorów farm wiatrowych”.

Wygląda na to, że teraz znaczna część niemieckiej floty wiatraków będzie mogła pracować non stop zgodnie z prawem.

Niemiecki dziennikarz opisuje przypadek inwestycji wiatrakowej planowanej w pobliżu miejscowości Zetel. Ze względu na obecność bardzo cennej populacji ptaków zgodnie z obowiązującymi w tej chwili przepisami turbiny wiatrowe musiałyby stać bezczynnie przez 6 miesięcy w roku. Oczywiście już sam fakt udzielenia zezwolenia na budowę wiatraków w takim miejscu wskazuje na determinację miejscowych władz (socjaliści i Zieloni), aby wspierać industrializację obszarów naturalnych.

 6 30 587 0fot. Pixabay

Wczesną wiosną każdego roku szereg gatunków ptaków migruje lub gniazduje na pewnych obszarach w północnych Niemczech, które w opinii deweloperów i operatorów farm wiatrowych oferują idealne warunki dla rozwoju tego typu OZE. Jednak z § 44 niemieckiej ustawy o ochronie przyrody wynika obowiązek wyłączania turbin zlokalizowanych na wrażliwych przyrodniczo obszarach w okresie od 1 marca do 30 sierpnia każdego roku.

Nordwest Zeitung pisze, że na takich obszarach planuje się budowę sporej liczby turbin wiatrowych. Na przykład, w powiecie Friesland na początku stycznia władze zatwierdziły zmianę przeznaczenia pewnego terenu, co umożliwi tam instalację turbin wiatrowych. Jest znamienne, że organizacje społeczne sprzeciwiające się tej inwestycji wskazywały między innymi, że inwestycja ta nie ma sensu ekonomicznego, ponieważ podlegać będzie obowiązkowym okresom przestoju. Teraz ten problem zniknie.

Nordwest Zeitung wskazuje, że zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi i opiniami ekspertów, „zagrożonych jest wiele gatunków ptaków, przede wszystkim drapieżniki, ponieważ te gatunki nie omijają turbin wiatrowych”.

Deutsche Wildtier Stiftung (niemiecka fundacja na rzecz dzikiej przyrody) szacuje, że turbiny wiatrowe zabijają co roku ok. 250.000 nietoperzy i ponad 12.000 ptaków drapieżnych, przy czym większość z nich ginie w północnych Niemczech. Ostatnio sądy w Niemczech wydały szereg orzeczeń blokujących budowę farm wiatrowych ze względu na obecność kani rudej, powołując się, jak pisze Nordwest Zeitung, „na wysokie ryzyko śmiertelności ptaków i negatywne warunki żerowania ptaków drapieżnych”.

W tym kontekście łatwo zrozumieć determinację zwolenników energetyki wiatrowej, by doprowadzić do zmiany przepisów ochrony przyrody.


6 30 587 1fot. Pixabay

W innych rejonach dopuszcza się budowę farm wiatrowych z pominięciem informacji wskazujących na obecność cennych gatunków ptaków. Portal niemiecki cytuje przedstawicielkę lokalnej inicjatywy obywatelskiej:

„Gdyby wszystkie informacje i dokumenty wskazujące na obecność ważnych gatunków ptaków wzięto poważnie pod uwagę, to nigdy nie wydano by pozwoleń na budowę” tych farm wiatrowych.  

Przyroda i jej ochrona coraz częściej koliduje z dalszą ekspansją energetyki wiatrowej. Wzrasta też opór społeczny na terenach wiejskich. W tej sytuacji rząd niemiecki ma zamiar wprowadzić takie zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które ułatwią budowę i eksploatację farm wiatrowych. Nordwest Zeitung pisze:

„Tak, tak, to nie pomyłka. W przyszłości przewidziany w § 44 ust. 1 pkt 1 federalnej ustawy o ochronie przyrody zakaz zabijania będzie dotyczył tych interwencji i inwestycji w przypadku których ryzyko uśmiercenia gatunków znajdujących się pod szczególną ochroną będzie w nieunikniony sposób znacząco wysokie.”

Proponowany zapis w sposób istotny obniża poziom ochrony gatunkowej w przypadku inwestycji wiatrakowych. Według oceny prezesa Deutsche Wildtier Stiftung,

„Skutkiem tej nowelizacji będzie dramatyczny wzrost zagrożenia ptaków i nietoperzy ze strony turbin wiatrowych, co jest niedopuszczalne. W ten sposób uśmiercanie ptaków przestaje być zasadniczym powodem ograniczającym budowę farm wiatrowych.”

Równie gwałtownie protestuje organizacja przyrodnicza NABU:

„Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla proponowanej nowelizacji. Domagamy się od parlamentarzystów, by nie przyjmowali tej noweli w jej obecnym brzmieniu”.

Propozycje rządowe stanowią kolejny krok w kierunku demontażu przepisów ochrony środowiska, co jest niezbędne dla umożliwienia dalszego uprzemysłowienia terenów wiejskich i obszarów naturalnych w północnych Niemczech i gdzie indziej poprzez ich zabudowę turbinami wiatrowymi.

Opracowanie: Jacek Malski
Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1]  http://www.vernunftkraft.de/der-tod-ist-relativ-schoene-bescherung/

[2] Marco Seng, „Rotierende Vogel-Killer”, nwzonline.de, 14.01.2017 - http://www.nwzonline.de/wirtschaft/weser-ems/vogelwelt-auf-kollisionskurs_a_31,2,900723207.html ,2,900723207.html

Opracowano na podstawie angielskiego omówienia: P. Gosselin, „German Greens Move To Water Down Nature Protection Laws – To Clear Way For Wind Parks!”, NoTricksZone, 18.01.2017

--http://notrickszone.com/2017/01/18/german-greens-move-to-water-down-nature-protection-laws-to-clear-way-for-wind-parks

[3] http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/1388-niemcy-niemieckie-turbiny-wiatrowe-niszcz%C4%85-europejskie-nietoperze-czyli-ochrona-przyrody-inaczej.html