^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Felietonistę portalu informacyjnego delmarvov.com (stan Maryland, USA), Ryana Taylora, zastanowiła wypowiedź telewizyjna kierownika ds. rozwoju działalności na farmie wiatrowej Pioneer Green w hrabstwie Somerset, że: „ponad 20 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych rozwiewa obawy natury zdrowotnej związane z turbinami”.
Felieton Taylora, który ukazał się 11 lutego br., znaleźć można tutaj:

http://www.delmarvanow.com/story/opinion/columnists/2015/02/11/peer-reviewed-papers-lean-anti-wind/23269623/
6 30 82 1Na prośbę Taylora przedstawiciel firmy wiatrakowej przekazał mu listę publikacji, na które powoływał się w audycji. Po zapoznaniu się z tą listą Taylor stwierdził jednak, że tylko siedem z nich było przedmiotem recenzji naukowych przed publikacją, a żadna nie była rezultatem nowych badań doświadczalnych. W większości były to nierecenzowane raporty czy doniesienia, autorami części których byli konsultanci opłacani przez branżę wiatrakową.
Szczególne znaczenie naukowo zweryfikowanych badań eksperymentalnych wynika stąd, że reprezentują one wiedzę naukową najwyższej próby. Naukowcy prowadząc swoje badania, zbierają dane, interpretują uzyskane wyniki i przygotowują publikacje, które składają w czasopismach naukowych.
Przed publikacją redakcja czasopisma wysyła manuskrypt to anonimowych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Zadaniem recenzentów jest przedstawić krytyczną ocenę artykułu w świetle rygorystycznych wymogów naukowych.
Artykuły, które takich wymogów nie spełniają, nie są przyjmowane do druku. Zapewnia to najwyższą jakość i maksymalny brak stronniczości publikowanych danych i informacji.
Wbrew twierdzeniu przedstawiciela firmy wiatrakowej, że przemysłowe turbiny wiatrowe nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, szybkie przeszukanie literatury naukowej daje ponad 30 recenzowanych publikacji wykazujących negatywny wpływ na zdrowie narażenia na hałas turbin wiatrowych. W szczególności artykuły te przedstawiają wyniki wielokrotnych badań doświadczalnych z udziałem ludzi, które wykazują, że rodzaj hałasu emitowanego przez przemysłowe turbiny wiatrowe wpływa na funkcjonowanie ludzkiego ucha i zaburza sen.
Te zjawiska znajdują również odzwierciedlenie w powództwach wytaczanych przez społeczności lokalne deweloperom i operatorom farm wiatrowych w związku z pogorszeniem się jakości ich życia i stanu zdrowia.
Niestety, deweloperzy wiatrakowi i samorządy lokalne nadal ignorują znane zagrożenia dla zdrowia, stawiając zysk przed dobrem obywateli.
Autor felietonu jest profesorem nadzwyczajnym biologii i bioakustyki na Uniwersytecie Salisbury, jednej z najważniejszych instytucji akademickich w stanie Maryland, patrz: http://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury_University .