^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Finlandia: Nowe badania potwierdziły występowanie infradźwięków do 10 kilometrów od farmy wiatrowej aż
„Tuulivoima-kansalaisyhdistys (TV-KY) ry”, czyli Ogólnofińskie Stowarzyszenie Obywateli Przeciwnych Gigantycznym Wiatrakom, wydało w październiku 2015 r. obszerny raport na temat emisji infradźwięków przez turbiny wiatrowe i ich skutków dla zdrowia ludzi [1].

Raport przedstawia wyniki pomiarów infradźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe. Jest to pierwsze tego rodzaju badanie w Finlandii. Pomiary potwierdziły, że turbiny wiatrowe wytwarzają infradźwięki, które są przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Infradźwięki mogą być przenoszone w powietrzu na wiele kilometrów. Turbiny wiatrowe, które instalowane są w Finlandii bardzo blisko obszarów zamieszkanych, należą do największych w Europie.

6 30 264 0
Źródło: http://www.friends-against-wind.org

Impulsem do przeprowadzenia przez stowarzyszenie TV-KY badań dotyczących infradźwięków były problemy ze zdrowiem, w niektórych przypadkach o poważnym charakterze, zgłaszane przez osoby mieszkające na obszarach sąsiadujących z farmami wiatrowymi. Dokonane pomiary wykazały, że wewnątrz fińskich domów występuje pulsacyjny hałas o niskiej częstotliwości (20-200 Hz) i infradźwięki (0,1-20 Hz). Emisje dźwiękowe o niskiej częstotliwości przenikają przez ściany budynków. Ich obecność daje się odróżnić od hałasu tła, szczególnie wewnątrz budynków. Natomiast infradźwięki nie są rejestrowane przez ludzkie ucho. Niemniej jednak mieszkańcy wskazują na różnorakie objawy zaburzenia zdrowia. Występowanie i stopień nasilenia problemów ze zdrowiem zależy od natężenia emisji i czasu narażenia na nie.

W Finlandii wielkie farmy wiatrowe buduje się dopiero od kilku lat. W związku z tym nie stworzono jeszcze ewidencji osób, u których występują problemy zdrowotne spowodowane emisjami infradźwięków przez turbiny wiatrowe.

Dla celów raportu przeprowadzono wywiady z członkami 12 fińskich rodzin zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie ogromnych turbin wiatrowych. Zebrano w ten sposób dane o doświadczeniach 55 osób dotyczących oddziaływania zdrowotnego instalacji przemysłowej energetyki wiatrowej.

Spośród tych 55 osób, 33 osoby cierpią na zaburzenia snu, 26 osób ma schorzenia uszu, 23 osoby cierpi na bóle głowy, u 17 osób występują nudności, a 11 osób ma problemy z sercem i 11 osób skarży się na inercję psychiczną.

Niezależnie od emisji infradźwięków, następuje dynamiczna propagacja słyszalnego hałasu niskiej częstotliwości wytwarzanego przez elektrownie wiatrowe o wysokości sięgającej 230 metrów. Duża, impulsowa zmiana ciśnienia powietrza, generowana przez łopaty turbin, której amplituda zmienia się w 1-2 sekundowych odstępach czasu, wytwarza hałas o niskiej częstotliwości, który tylko w niewielkim stopniu jest skierowany do dolnej części turbiny lub na jej boki. Hałas ten rozchodzi się głównie w płaszczyźnie horyzontalnej, zarówno z wiatrem, jak i pod wiatr, od wirujących łopat wirnika.

To zjawisko wyjaśnia częściowo, dlaczego objęte sondażem osoby zamieszkujące w pobliżu farm wiatrowych nie reagują w ten sam sposób na hałas turbin wiatrowych, którego największe natężenie występuje w godzinach nocnych (większa uciążliwość występuje w osi kierunków dominujących wiatrów – red.).

Pomiary przeprowadzono za pomocą mikrobarometru umożliwiającego bardzo precyzyjne pomiary ciśnienia atmosferycznego. Pomiary przeprowadzono w domach, w których wcześniej zgłoszono negatywne skutki zdrowotne powodowane przez turbiny wiatrowe. Raport prezentuje szczegółowo wyniki pomiarów hałasu wykonanych w domach części rodzin, które uczestniczyły w sondażu. Emisje infradźwięków z turbin wiatrowych są tam wyraźnie dostrzegalne.

Raport wskazuje, jakie rodzaje dobrze znanych problemów zdrowotnych są powodowane przez infradźwięki. Oprócz tego, raport zawiera podstawowe informacje na temat emisji infradźwięków przez turbiny wiatrowe oraz o sposobach ich mierzenia.

Badanie prezentowane w tym raporcie jest pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju w Finlandii. W trakcie jego realizacji zasięgano opinii specjalistów krajowych i zagranicznych. Raport dokonuje przeglądu literatury opublikowanej na ten temat zarówno w Finlandii, jak i w innych krajach. Raport został sporządzony bez wsparcia finansowego z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych oraz wyłącznie w oparciu o pracę wolontariuszy i pomoc ze strony międzynarodowych specjalistów.

Tymczasem niemal wszystkie inne badania podstawowe i sondażowe, jakie zostały zrealizowane w Finlandii w odniesieniu do problemów powodowanych przez hałas emitowany przez turbiny wiatrowe, zostały sfinansowane, w całości lub częściowo, przez branżę energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie TV-KY jest zaniepokojone faktem, że tylko niewielka część badań dotyczących energetyki wiatrowej realizowana jest w sposób niezależny od wsparcia finansowego ze strony branży energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie uważa, że jeśli istnieje podejrzenie, iż farmy wiatrowe powodują problemy zdrowotne, nie należy po prostu zaprzeczać istnieniu takich problemów, ale poddać je zbadaniu przez niezależnych ekspertów medycznych.

Ogólnofińskie Stowarzyszenie Obywateli Przeciwnych Gigantycznym Wiatrakom jest bezstronnym i dobrowolnym zrzeszeniem działającym dla dobra ludzi i środowiska.

Raport pt. „Tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttama terveysongelma Suomessa” (Problemy zdrowotne w Finlandii powodowane przez infradźwięki wytwarzane przez turbiny wiatrowe) dostępny jest w całości na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf

Kalevi Nikula
Przewodniczący
Tuulivoima-kansalaisyhdistys (TV-KY) ry
Tel. kom.: +358 400 441 049
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.tvky.info

Tłumaczenie: Redakcja

PRZYPISY
[1] Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry, „Tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttama terveyson gelma Suomessa”, 19.10.2015, str. 87 - http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o komunikat medialny TV-KY w języku angielskim, który opublikowany został 26.11.2015 na portalu Friends against Wind - http://en.friends-against-wind.org/health/infrasound-emissions-from-wind-turbines-have-adverse-health-effects.