^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Według najnowszych informacji niemieckiego portalu windwahn.de [1], rząd francuski jest zaniepokojony doniesieniami o skutkach oddziaływania infradźwięków i zlecił Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Ochrony Środowiska i Pracy (ANSES) zrealizowanie badań nad emisjami infradźwięków wytwarzanymi przez turbiny wiatrowe.

Utworzona w 2010 r., ANSES działa pod nadzorem ministrów zdrowia, rolnictwa, ochrony środowiska, pracy i ochrony konsumentów.

ANSES zaprosiła Europejską Platformę Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) i francuską Federację na Rzecz Zrównoważonego Środowiska (Fédération Environnement Durable - FED, do której należy 1068 stowarzyszeń) do przedstawienia swojego stanowiska na wysłuchaniu publicznym.

Spotkanie z zarządem FED nastąpi 11 stycznia 2016 r. i weźmie w nim udział lekarz medycyny.

Planuje się zebranie świadectw wszystkich osób we Francji skarżących się na oddziaływanie infradźwięków. Bardzo ważnym elementem będzie przedstawienie wyników niedawnego badania w Finlandii [2].

W imieniu wszystkich członków EPAW w Niemczech, współpracowników portalu osób cierpiących z powodu hałasu turbin wiatrowych www.opfer.windwahn.de oraz redakcji platformy windwahn.de, Julia Reichardt życzy naszym francuskim kolegom i osobom poszkodowanym przez emisje dźwiękowe turbin wiatrowych w tym kraju jak największego sukcesu w tych działaniach.

6 30 308 0

Opracowanie: Redakcja

PRZYPISY

[1] http://windwahn.de/index.php/krankheit-56/allgemein/infraschallstudie-in-frankreich

[2] Finlandia: Nowe badania potwierdziły występowanie infradźwięków do 10 kilometrów od farmy wiatrowej - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1653-finlandia-nowe-badania-potwierdzi%C5%82y-wyst%C4%99powanie-infrad%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-do-10-kilometr%C3%B3w-od-farmy-wiatrowej.html