^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneMichael Fuchs, wiceprzewodniczący CDU / CSU w Bundestagu:

W przypadku żadnego innego lobby nigdy nie spotkałem się z równie brutalnymi, zmasowanymi naciskami na parlamentarzystów, by realizowali prywatne interesy lobbystów. Tu chodzi o potężne interesy ekonomiczne.


W dniu 1 sierpnia 2016 r. niemiecki kanał tv ARD pokazał półgodzinny reportaż na temat zmasowanej kampanii lobby wiatrakowego w związku z nowelizacją niemieckiej ustawy o OZE (EEG), której intencją było zracjonalizowanie polityki energetycznej w tym kraju.

6 30 480 0

Lobby wiatrakowe brutalnie wymusza swojej interesy
Michael Fuchs, wiceprzewodniczący frakcji CDU / CSU w Bundestagu
źródło: www.swr.de

Śledztwo dziennikarzy ARD wykazało, że rząd federalny ugiął się pod atakiem lobby wiatrakowego, żądającego ograniczenia niekorzystnych zmian w ustawie o OZE, która miała zracjonalizować niemiecką politykę energetyczną. W efekcie zapisy znowelizowanej niedawno ustawy niemieckiej umożliwią większą ekspansję farm wiatrowych na lądzie, niż zakładał to początkowo rząd federalny.

Poufne dokumenty, do których dotarli dziennikarze ARD, dowodzą, że lobby przeprowadziło swój główny atak za pośrednictwem rządów i przedstawicieli zdominowanych przez siebie landów zasiadających w izbie wyższej niemieckiego parlamentu (Bundesrat). To oni pomogli branży wiatrakowej wymusić zaspokojenie jej interesów ekonomicznych.

W szczególności początkowe propozycje rządu federalnego z maja br. zakładały, że przedmiotem aukcji ma być moc lądowej energetyki wiatrowej wynosząca w ujęciu brutto 2.500 megawatów. W wersji, którą przyjął Bundestag 8 czerwca kwota dostępna w systemie aukcyjnym na okres 2017- 2019 wynosi już 2.800 megawatów, po czym ma wzrosnąć do 2.900 MW brutto. W maju przewidywano jednorazową obniżkę wynagrodzenia dla operatów farm wiatrowych na lądzie o 7.5%. Bundestag przyjął redukcję o 5%. Dodatkowo trzykrotnie przesunięto w czasie moment wejścia w życie obniżki wynagrodzenia: z 1 stycznia 2017 r. na 1 kwietnia 2017 r., a następnie na 1 czerwca 2017 r. Ze względu na zastosowaną formułę pełną obniżka wejdzie w życie dopiero począwszy od 1 sierpnia 2017 r.

Wiceprzewodniczący parlamentarnej grupy CDU / CSU, Michael Fuchs, potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że lobby przeprowadziło zmasowaną kampanię: „Lobby z pewnością udało się zapewnić, że energetyka wiatrowa będzie rozbudowywana w większym stopniu, niż my parlamentarzyści pierwotnie zakładaliśmy. Można więc powiedzieć, że ustawa została osłabiona”. W podobnym duchu wypowiada się Joachim Pfeiffer, rzecznik grupy CDU / CSU ds. polityki gospodarczej i energetycznej: „[Znowelizowana ustawa o OZE] jest lepsza niż sytuacja obecna i idzie we właściwym kierunku. Niemniej jednak można i należało zrobić więcej w porównaniu do tego, co osiągnięto. Dlatego nie jestem w pełni zadowolony. Z powodu ogromnego nacisku ze strony lobby energetyki wiatrowej transformacja energetyczna będzie bardziej kosztowna dla odbiorców elektryczności, niż to jest konieczne."

Kilku innych członków Bundestagu potwierdziło, że w procesie legislacyjnym dały się odczuć potężne naciski ze strony lobby wiatrakowego. Parlamentarzysta z partii socjaldemokratycznej SPD, który zasiada także w komisji energetyki i gospodarki, powiedział: „Bardzo silne naciski ze strony lobby energetyki wiatrowej były wywierane częściowo za pośrednictwem przewodniczącego partii w moim okręgu wyborczym”. Wykorzystano wszystkie kanały nacisku na Bundestag.

Jak to ujął wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej CDU / CSU: „W przypadku żadnego innego lobby nigdy nie spotkałem się z równie brutalnymi, zmasowanymi naciskami na parlamentarzystów, by realizowali prywatne interesy lobbystów. Tu chodzi o potężne interesy ekonomiczne”. Z kolei rzecznik grupy CDU / CSU powiedział, że [presję] „wywiera się na kraje związkowe, na naszych parlamentarzystów i polityków lokalnych. Lobby energetyki odnawialnej, a zwłaszcza lobbyści wiatrakowi, zawsze byli bardzo agresywni …”

Reportaż kanału ARD pt. „Exclusive – tylko u nas w Jedynce: Bitwa o wiatraki" pokazuje, w jaki sposób stowarzyszenia energetyki odnawialnej, jak np. BWE (niemieckie stowarzyszenie energetyki wiatrowej) czy BEE (niemieckie stowarzyszenie branży energetyki odnawialnej), przeprowadziły kampanię nacisków przeciwko reformie niemieckiej ustawy o OZE. Stowarzyszenia te między innymi pomogły w precyzyjnym zorganizowaniu demonstracji w Berlinie i w innych ośrodkach w kraju, w przeprowadzaniu akcji mailingowej na dużą skalę, a także wzięły udział w licznych dyskusjach i debatach na temat projektu nowelizacji z członkami parlamentów federalnego i krajowych.

Opracowanie i tłumaczenie redakcja stopwiatrakom.eu

ŹRÓDŁA:
Reportaż ARD pt. Exclusiv im Ersten - Der Kampf um die Windräder można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Ldh-ITJajok&feature=youtu.be
W naszym artykule korzystamy z omówienia treści reportażu zamieszczonym na portalu ARD pt.  „Unionsfraktionsvize Fuchs: "Windkraftlobby setzt wirtschaftliche Interessen brutal durch", 1.08.2016 -  http://www.swr.de/report/presse/exclusiv-im-ersten-am-1-unionsfraktionsvize-fuchs-windkraftlobby-setzt-wirtschaftliche-interessen-brutal-durch/-/id=1197424/did=17881034/nid=1197424/ubemam/
Dziękujemy portalowi vernunftkraft.de za wskazanie powyższego artykułu -
http://www.vernunftkraft.de/halbe-stunde-der-wahrheit/ (1.08.2016)