^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneW sytuacji pandemii koronowirusa w kolejnych krajach zachodnich „przypominane są” wcześniejsze raporty służb specjalnych i ekspertów do spraw bezpieczeństwa, które wyraźnie ostrzegały przed wybuchem takiej epidemii, niekiedy przewidując bardzo precyzyjnie sytuację, z jaką mamy obecnie do czynienia. Te raporty były przeznaczone tylko dla decydentów politycznych, a jeśli były udostępnie także wiodącym mediom, to były przez nie zasadniczo ignorowane. W przeciwieństwie do wszędobylskiej propagandy o globalnym ociepleniu wywołanym przez człowieka i antywęglowych histeriach panny Grety T.

Fakt, że jednym z największych, śmiertelnych zagrożeń dla zgobalizowanej cywilizacji współczesnej jest możliwość wybuchu epidemii zarażeń nieznanym wirusem był już dawno rozpoznany przez ekspertów technicznych i analityków politycznych. Przykładem takiej analizy jest raport CIA z 2000 r. na temat globalnego zagrożenia chorobami zakaźnymi. [1] Jednak od kilkunastu lat uwaga decydentów zachodnich koncentruje się na tzw. „globalnym ociepleniu” i na działania w „ochronie klimatu”, gdzie kierowany jest coraz większy strumień środków publicznych. Jednocześnie poważne podejście do kwestii zagrożeń dla „bezpieczeństwa zdrowotnego” konkretnego społeczeństwa jest nie do pogodzenia innymi dogmatami współczesnego progresywizmu, tj. uznaniem globalnych przemieszczeń ludzkości za wartość samą w sobie, granic państwowych za niepotrzebne bariery, a samego państwa narodowego za obciążenie dla rozwoju ludzkości. W efekcie obecny kryzys koronawirusa zaskoczył nie tylko państwa narodowe, ale także „globalne” instytucje międzynarodowe.

coronavirus 4914026 1280

fot. Obraz Tumisu z Pixabay

Niemcy są jednym z krajów, które najbardziej przyczyniły się do dominacji na Zachodzie strategii politycznej skupiającej się na „walce o klimat” i realizacji innych progresywnych haseł, przy jednoczesnej marginalizacji innych globalnych zagrożeń. Stąd też ujawnienie pewnego dokumentu niemieckiego rządu federalnego z 2013 r. skłoniło niektórych do krytyki polityki rządu Angeli Merkel. Jak relacjonuje niemiecki bloger Pierre Gosselin:

„Kierowany przez Angelę Merkel rząd niemiecki otrzymał już ponad 7 lat temu ostrzeżenie o bardzo realnej możliwości wybuchu pandemii, a jednak system ochrony zdrowotnej w Niemczech nie został przygotowany do uporania się z takim kryzysem. Zamiast przygotowywać się na ewentualność realizacji tego scenariusza rząd wpompował dziesiątki miliardów euro w walkę z wyimaginowanym „kryzysem klimatycznym”. Obecnie, kiedy pandemia COVID-19 ogarnęła Niemcy, krytyczne głosy zapytują, dlaczego rząd nigdy nie zechciał zająć się wprowadzeniem środków zapobiegawczych.” [2]

Niemiecki rządowy dokument z 2013 r.

Na przełomie 2012 i 2013 roku powstał dokument rządu federalnego pt. „Raport w sprawie analizy ryzyka w zakresie ochrony ludności” [3] Raport zajmuje się dwoma rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności: wylewami rzek zasilanych z terenów górskich oraz potencjalną pandemią wirusa „typu SARS”.

Autorzy raportu na kilkudziesięciu stronach analizują potencjalne zagrożenie tego rodzaju pandemią, a także ostrzega o katastrofalnych konsekwencjach, jakie mogą z tego wyniknąć. Jak pisze Gosselin, scenariusz opisywany w raporcie niemal idealnie odwzorowuje obecną sytuację. Szczególnie makabryczne jest to, że używa się wprost nazwy „corona virus” i podaje się, że wybuch pandemii nastąpi w „lutym” a pierwsze dwa przypadki wystąpią w Północnej Nadrenii Westfalii i w południowych Niemczech!” Raport opisuje też najważniejsze zmiany gospodarcze oraz możliwe ograniczenie podstawowych praw obywatelskich, jakie będą miały miejsce. Autorzy piszą, że kryzys ten najpierw pojawi się w Azji w lutym i dotrze do Niemiec kilka tygodni później (zobacz punkt 2.4 raportu).

Raport ocenia też szkody (Schadensausmaß), jakie poniesie świat ogarnięty pandemią w czterech dziedzinach: „człowiek”, środowisko naturalne, gospodarka i straty niematerialne (kultura, polityka itd.). We wszystkich sferach z wyjątkiem środowiska należy oczekiwać szkód o „poważnym” (extensive) zakresie.

1143. Wykres nr 1

Jeśli idzie o sytuację gospodarczą, raport przewiduje bankructwa wielu przedsiębiorstw, zagrożenie istnienia całych sektorów gospodarki (branże dostawcze). Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego staje się problematyczne w skali regionalnej, a nawet ogólnokrajowej.

Jak pisze Gosselin, „osiem lat później widzimy, że autorzy tego pandemicznego scenariusza nie mogli być bardziej precyzyjni. A mimo to rząd niemiecki nigdy nie potrakował tej analizy ryzyka poważnie i bezczynnie przyglądał się dalszej erozji systemu opieki zdrowotnej. Zamiast tego rząd niemiecki jednostronnie wpompował setki miliardów między innymi w walkę ze zmianą klimatu”. [2]

Według niemieckiego ekonomisty - raport z 2013 r. dowodzi niekompetencji i rażącego zaniedbania obowiązków ze strony rządu Angeli Merkel  

W niedawnym wywiadzie dr Markus Krall - znany niemiecki ekonomista, przywołuje w/w raport rządowy z 2013 r. Krall stwierdza, że rząd Merkel powinien już dawno zainwestować w system ochrony zdrowia w Niemczech i że brak działań mających przygotować kraj na to zagrożenie pokazuje, jak „niekompetentnie” rządzone są Niemcy.

Krall wskazuje, że rząd mógł zakupić 100.000 respiratorów za jedynie 50 milionów euro w ramach przygotowań do pandemii. „Wydawaliśmy miliardy, wiele miliardów, setki miliardów całymi garściami na inne rzeczy.” [4]

Na marginesie, belgijskie media ujawniły, że w 2017 r. (według innych - w 2019 r.) rząd tego kraju zdecydował o zniszczeniu 38 mln maseczek ochronny, które stanowiły część rezerw strategicznych utworzonych w związku z zagrożeniem innym wirusem w 2009 r. W 2017 r. upłynęła darta ważności tych maseczek. Od tamtego czasu rezerw tych „nie udało się” uzupełnić. [5]

Bardziej generalnym problemem jest stopniowa redukcja łóżek do intensywnej terapii w szpitalach zgodnie z realizowaną od kilkunastu lat w Europie strategią „racjonalizacji” opieki zdrowotnej.

„Nie chcę mówić, co ja o tym sądzę, ale każdy człowiek może zdecydować, co to oznacza, jeśli chodzi o rażące zaniedbania decydentów politycznych w odniesieniu obowiązków, jakie na nich spoczywają.”

Krall twierdzi, że rząd niemiecki działał zbyt wolno z powodu ideologii otwartych granic. „Nasza niemiecka kanclerz chciała, za wszelką cenę, utrzymać te swoje otwarte granice, i dalej tego chce.”„Kompletnie nie rozumiem, jak ten rząd określa swoje priorytety. Tego po prostu nie można zaakceptować. To jest brak odpowiedzialności.” [5]

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Pandemia wywołana koronawirusem już wywołała światowy kryzys gospodarczy, którego skutki będziemy odczuwać długo. Można dzisiaj zastanawiać się czy rzeczywiście współczesne społeczeństwa można było przygotować na taką pandemię. Warto jednak zadać sobie pytanie dlaczego politycy i przychylne im media zajmowały się tematami zastępczymi typu „globalne ocieplenie wywołane przez dwutlenek węgla”, lansowaniem przemysłu OZE oraz ideologii zrównoważonego rozwoju, a ignorowały realne zagrożenia. Obecna sytuacja zweryfikuje wszystkie prognozy i zamierzenia inwestorów i promotorów OZE, którzy zawsze chętnie wyciągali ręce po rządowe wsparcie z publicznej kasy. Liczymy na to, że gdy zabraknie pieniędzy w budżecie, to i skończą się pomysły na wiatrakowanie Polski, czego wszystkim szczerze życzymy.

 

Tłumaczenie, opracowanie i komentarz

 

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] https://www.wilsoncenter.org/publication/national-intelligence-estimate-the-global-infectious-disease-threat-and-its-implications

[2] P Gosselin, „2012: German Gov Was Warned Of Pandemic…Yet Instead Poured Tens Of Billions Into “Climate Protection””, blog NoTricksZone, - https://notrickszone.com/2020/03/22/2012-german-gov-was-warned-of-pandemic-yet-instead-poured-tens-of-billions-into-climate-protection/#comments – publ. z 22.03.2020 r.

[3] Deutscher Bundestag, „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012”,— https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf - publ. z 03.01.2013 r.

[4] JF-TV Interview mit Markus Krall, https://www.youtube.com/watch?v=YKogyVukT_8

[5] „Cały świat w obliczu zagrożenia! Zatrważające dane z Włoch. Aż 743 zgony na koronawirusa w ciągu doby”, wPolityce, - https://wpolityce.pl/swiat/492669-caly-swiat-walczy-z-koronawirusem-zatrwazajace-dane-z-wloch – publ. z 24.03.2020 r.