^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Publikujemy tekst Pani prof. Barbary Lebiedowskiej nt. zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które pochodzi od elektrowni wiatrowych [1]. Temat ten w publicznej dyskusji jest rzadko poruszany, gdyż sprawa dotyczy bardziej sił zbrojnych, ratownictwa medycznego czy małego ruchu lotniczego. Sprawa jest jednak na tyle poważna, że właściwe organy państwowe powinny interweniować, gdy planowane lokalizacje farm wiatrowych mogą stać na przeszkodzie ruchu lotniczego cywilnego czy wojskowego...

Czytaj więcej: Elektrownie wiatrowe mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego 

W niedawno opublikowanym przez Urząd Regulacji Energetyki Biuletynie nr 1/2015 ukazał się artykuł p. Alicji Pawłowskiej poświęcony analizie rządowego dokumentu pn. „Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 r.” (PEP 2050). Z pierwotną wersją dokumentu z sierpnia 2014 r. można zapoznać się tutaj: http://bip.mg.gov.pl/node/21394#

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera Piechocińskiego prace nad tym dokumentem dobie-gają końca:...

Czytaj więcej: Omówienie projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Portal CIRE.PL opublikował informacje o łącznej mocy zainstalowanych w Polsce odnawialnych źródeł energii. Na koniec I kw. 2015 r. sięgnęła ona 6.154,6 MW, z czego na energetykę wiatrową przypada 3.951,3 MW. Przyrost mocy OZE nie jest duży, a rok 2015 r. i tak będzie ostatnim, w którym wzrost ten zostanie odnotowany. Jest to związane przede wszystkim z ustawą o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza nowy system wsparcia dla OZE. Co będzie się działo w 2016 r. w głównej mierze zależy od...

Czytaj więcej: CIRE.PL: Ile mamy OZE? 

Zamieszczamy obywatelską petycję wraz z listem otwartym do władz gminy Nowy Dwór, powiat sokółski, zainicjowaną przez mieszkańców gminy, a dotyczącą budowy olbrzymiej farmy elektrowni wiatrowych (46 szt.) w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Czytaj więcej: Podlaskie: list otwarty do władz gminy Nowy Dwór w sprawie elektrowni wiatrowych

Niedawno pisaliśmy o kuriozalnej decyzji radnych gminy Grzmiąca, którzy nie bacząc na przepisy i argumenty, uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Czechy przewidujący budowę 6 turbin wiatrowych, z czego 3 sztuki bezpośrednio w obszarze chronionym Natura 2000 „Ostoja Drawska” a położonym w województwie zachodniopomorskim.

...

Czytaj więcej: Zachodniopomorskie: Dlaczego Wójt gminy Grzmiąca nie będzie miał „cudu techniki”?

Dzień 29 kwietnia obchodzony będzie po raz dwudziesty Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem.

W związku z tym federacje skupiające sąsiadów i krytyków farm wiatrowych w Ameryce Północnej i w Europie, wraz z australijską Fundacją Waubra zajmującą się badaniami w tym zakresie, wystosowały list otwarty, który zamieszczamy poniżej. List został już dostarczony wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego i członkom Komisji Europejskiej. Jest on także skierowany do decydentów i urzędników...

Czytaj więcej: Dzień Walki z Hałasem: Międzynarodowy list otwarty w sprawie hałasu turbin wiatrowych 

W styczniu 2009 r. w gminie Banie Mazurskie, o profilu rolniczo-turystycznym, rada gminy uchwaliła plan zagospodarowania pod farmę wiatrową na obszarze 1000 ha. Promotorami projektu byli właściciele gruntów, na których stanąć mają wiatraki, czyli prywatna spółka, której udziałowcem był radny gminy, oraz proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej. Plan nie tylko przyjęto praktycznie bez żadnych konsultacji społecznych, ale też jego przygotowanie zostało sfinansowane w całości przez inną...

Czytaj więcej: Banie Mazurskie (Mazury): grupa mieszkańców żąda od gminy odszkodowań na kwotę kilku milionów...

6 30 114 0

Na portalu WNP.PL ukazał się wywiad z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki – Maciejem Bando poświęcony wdrożeniu w życie nowej ustawy o OZE. Prezes Bando wyraźnie wskazuje, że jest dopiero na etapie wyboru doradcy, który pomoże przeprowadzić przetarg na system aukcyjny dla producentów OZE.

Z wywiadem można zapoznać się tutaj:

http://energetyka.wnp.pl/prezes-ure-przetarg-na-platforme-aukcyjna-oze-powinien-byc-w-maju,248471_1_0_0.html,248471_1_0_0.html

Rozumiemy, że Pan Prezes Bando...

Czytaj więcej: Wywiad z Prezesem URE – Maciejem Bando

Niedawno ukazał się obszerny rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ma na celu uporządkowanie części przepisów z zakresu gospodarki przestrzennej przed uchwaleniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury uznało, że nowelizacja ta pozwoli na uporządkowanie części problemów wynikających z niezbyt udanej ustawy z 2003 r.

Publikujemy ten projekt, gdyż zawiera on propozycje zmian w przepisach dotyczących m.in. sprawy, o którą...

Czytaj więcej: Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Branżowe stowarzyszenie producentów energetyki wiatrowej (PSEW) ocenia, że aby spełnić nowe cele unijnej polityki energetycznej, konieczne jest „nowe otwarcie” na rozwój energetyki wiatrowej i zwiększenie ilości mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych z planowanych 6500 MW do 8.000 MW. Z treści wypowiedzi prezesa W.Cetnarskiego wynika, że w latach 2016 – 2017 czeka nas okres zastoju w energetyce wiatrowej, co będzie skutkiem wdrożenia nowej ustawy o OZE.

...

Czytaj więcej: Prognozy PSEW co do planów rozwoju energetyki wiatrowej

Publikujemy apel Ligi Walki z Hałasem, jedynego branżowego stowarzyszenia akustyków w Polsce, dotyczący konieczności dokonania zmian w przepisach w zakresie pomiarów i zwalczania hałasu w środowisku. Redakcja stopwiatrakom.eu popiera ten apel, gdyż zmiana prawa jest oczywistą koniecznością, by w sposób rzetelny i zgody ze współczesną wiedzą naukową badać wpływ hałasu na środowisko i ludzi.

W kontekście elektrowni wiatrowych warte podkreślenia jest jedno zdanie apelu: „Kryterium...

Czytaj więcej: Apel Ligi Walki z Hałasem do Ministra Środowiska o zmianę przepisów dotyczących hałasu w środowisku 

Na portalu cire.pl ukazał się tekst radcy prawnego Wojciecha Andrzejewskiego poświęcony prawnym aspektom związanym z odszkodowaniami za spadek wartości nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Tekst ma charakter ogólny i wymaga osobnego komentarza. Z tekstem można zapoznać się tutaj:

http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fktozaplacizaspadekwartoscinieruchomosci.pdf

Sprawa ewentualnych odszkodowań nie jest prosta, gdyż trzeba od razu przyjąć...

Czytaj więcej: O możliwościach uzyskania odszkodowania za spadek wartości nieruchomości w sąsiedztwie elektrowni...

W dniach 19 i 20 marca 2015 r. odbyło się polityczne spotkanie Rady Europejskiej (szefów państw i rządów należących do Unii Europejskiej), na którym przyjęto tzw. „konkluzję”. Jej treść załączamy poniżej. Ustalenia polityczne nie mają co prawda mocy prawnej, ale dają one Komisji Europejskiej silny mandat do dalszych prac nad pomysłem powołania Unii Energetycznej i w konsekwencji do wprowadzenia zmian w prawie unijnym. Jakkolwiek język zmian przyjętej „konkluzji” jest mocno enigmatyczny, to po...

Czytaj więcej: Co kryje się za pomysłem Unii Energetycznej?

Redakcja „stopwiatrakom.eu” otrzymała zaproszenie na seminarium organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministra Gospodarki pt. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii – regulacje prawne dot. energetyki odnawialnej”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, Patio I piętro.

Liczymy, że tak jak i w poprzednich latach, dyskusja na seminarium będzie miała charakter...

Czytaj więcej: Toruń: Zaproszenie na seminarium poświęcone nowej ustawie o OZE 

Rzadko mamy okazję zobaczyć na żywo, jak cały system ochrony prawnej, mozolnie budowany latami rozsypuje się jak zamek z piasku pod wpływem żądzy pieniądza. Żądzy, która dosięgła obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” położony w województwie zachodniopomorskim. W dniu 19 marca 2015 r. rada gminy Grzmiąca uchwaliła bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Czechy przewidujący budowę 6 turbin wiatrowych, z czego 3 sztuki bezpośrednio w obszarze chronionym, a kolejne 3...

Czytaj więcej: Zachodniopomorskie: Jak Wójt gminy Grzmiąca sprzedał obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” za...

Niniejsza lista została opublikowana przez australijską fundację Waubra Foundation, Europejską Platformę Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) i Północno-Amerykańską Platformę Przeciwników Energetyki Wiatrowej (NA-PAW). Te dwie ostatnie organizacje skupiają ponad 600 organizacji społecznych z 27 krajów świata. Lista nie jest oczywiście wyczerpująca. Ogromna większość wymienionych na niej specjalistów pochodzi z krajów anglosaskich (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania...

Czytaj więcej: Lista naukowców i specjalistów którzy wskazują na negatywny wpływ turbin wiatrowych na zdrowie ludzi

Jak się dowiadujemy [1], 26 marca br., w europejskiej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwed Bernd Stümer przedstawi Komitetowi do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee „ACCC”) uzasadnienie swojego wniosku o uznanie Państwa Szwedzkiego za naruszającego Konwencję z Aarhus poprzez niewdrożenie od 1989 roku tzw. dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej.

W marcu 2013 r. komitet ACCC uznał za dopuszczalny, tzn. przyjął do rozpatrzenia, „Wniosek w...

Czytaj więcej: Konwencja z Aarhus: Szwecja oskarżona o naruszenie Konwencji (brak wdrożenia tzw. dyrektywy...

Publikujemy materiały z konferencji pn. „Zyski i zagrożenia wynikające z lokalizacji elektrowni wiatrowych i zamiarów dalszych lokalizacji przez inwestora w gminie Darłowo i w okolicznych gminach”, która odbyła się w dniu 7 marca 2015 r. w miejscowości Stary Jarosław pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie).

Ta urocza nadmorska miejscowość stała się obiektem inwazji elektrowni wiatrowych – stoi ich już w promieniu kilku kilometrów ok. 100 szt. i końca tej inwazji nie widać. Wiatraki widać...

Czytaj więcej: Konferencja w Darłowie (7.03.2015 r.) - materiały konferencyjne

Redakcja Stopwiatrakom.eu dostała dosyć nietypowego maila od czytelnika. Jest on nietypowy, jeśli idzie o korespondencję, którą dostajemy. Natomiast zawarte w tym liście fundamentalne nieporozumienia, pomieszanie z poplątaniem, są niestety bardzo typowe. Jest to po prostu wynik tego, co przeciętny człowiek może dowiedzieć się z polskich mediów. Dlatego uznaliśmy, że warto odpowiedzieć na uwagi czytelnika publicznie.

Czytelnik nie uznał za stosowne podpisać się, ale wysłał maila z adresu firmy...

Czytaj więcej: Czytelnik pyta, czy portal stopwiatrakom.eu promuje zacofaną Polskę?