^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Redakcja „stopwiatrakom.eu” otrzymała zaproszenie na seminarium organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministra Gospodarki pt. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii – regulacje prawne dot. energetyki odnawialnej”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, Patio I piętro.

Liczymy, że tak jak i w poprzednich latach, dyskusja na seminarium będzie miała charakter...

Czytaj więcej: Toruń: Zaproszenie na seminarium poświęcone nowej ustawie o OZE 

Rzadko mamy okazję zobaczyć na żywo, jak cały system ochrony prawnej, mozolnie budowany latami rozsypuje się jak zamek z piasku pod wpływem żądzy pieniądza. Żądzy, która dosięgła obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” położony w województwie zachodniopomorskim. W dniu 19 marca 2015 r. rada gminy Grzmiąca uchwaliła bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Czechy przewidujący budowę 6 turbin wiatrowych, z czego 3 sztuki bezpośrednio w obszarze chronionym, a kolejne 3...

Czytaj więcej: Zachodniopomorskie: Jak Wójt gminy Grzmiąca sprzedał obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” za...

Niniejsza lista została opublikowana przez australijską fundację Waubra Foundation, Europejską Platformę Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) i Północno-Amerykańską Platformę Przeciwników Energetyki Wiatrowej (NA-PAW). Te dwie ostatnie organizacje skupiają ponad 600 organizacji społecznych z 27 krajów świata. Lista nie jest oczywiście wyczerpująca. Ogromna większość wymienionych na niej specjalistów pochodzi z krajów anglosaskich (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania...

Czytaj więcej: Lista naukowców i specjalistów którzy wskazują na negatywny wpływ turbin wiatrowych na zdrowie ludzi

Jak się dowiadujemy [1], 26 marca br., w europejskiej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwed Bernd Stümer przedstawi Komitetowi do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee „ACCC”) uzasadnienie swojego wniosku o uznanie Państwa Szwedzkiego za naruszającego Konwencję z Aarhus poprzez niewdrożenie od 1989 roku tzw. dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej.

W marcu 2013 r. komitet ACCC uznał za dopuszczalny, tzn. przyjął do rozpatrzenia, „Wniosek w...

Czytaj więcej: Konwencja z Aarhus: Szwecja oskarżona o naruszenie Konwencji (brak wdrożenia tzw. dyrektywy...

Publikujemy materiały z konferencji pn. „Zyski i zagrożenia wynikające z lokalizacji elektrowni wiatrowych i zamiarów dalszych lokalizacji przez inwestora w gminie Darłowo i w okolicznych gminach”, która odbyła się w dniu 7 marca 2015 r. w miejscowości Stary Jarosław pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie).

Ta urocza nadmorska miejscowość stała się obiektem inwazji elektrowni wiatrowych – stoi ich już w promieniu kilku kilometrów ok. 100 szt. i końca tej inwazji nie widać. Wiatraki widać...

Czytaj więcej: Konferencja w Darłowie (7.03.2015 r.) - materiały konferencyjne

Redakcja Stopwiatrakom.eu dostała dosyć nietypowego maila od czytelnika. Jest on nietypowy, jeśli idzie o korespondencję, którą dostajemy. Natomiast zawarte w tym liście fundamentalne nieporozumienia, pomieszanie z poplątaniem, są niestety bardzo typowe. Jest to po prostu wynik tego, co przeciętny człowiek może dowiedzieć się z polskich mediów. Dlatego uznaliśmy, że warto odpowiedzieć na uwagi czytelnika publicznie.

Czytelnik nie uznał za stosowne podpisać się, ale wysłał maila z adresu firmy...

Czytaj więcej: Czytelnik pyta, czy portal stopwiatrakom.eu promuje zacofaną Polskę?

W dniu 4 marca 2015 r. sejmowa podkomisja zakończyła pracę nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr 1525).

Wiele poprawek niemal do wszystkich artykułów projektu ustawy, jakie zgłosili posłowie opozycji zostało odrzuconych przez większość rządową. Jedyna przyjęta poprawka z tych, które zostały zaproponowane przez PSL, poparta została przez większość posłów. Ma ona na celu nadanie gminom większych...

Czytaj więcej: Ustawa krajobrazowa prawie gotowa

Realizacja restrykcyjnej polityki klimatycznej UE w zasadzie uniemożliwi Polsce dogonienie krajów Europy Zachodniej. Stąd coraz wyraźniej płynący z różnych środowisk postulat o potrzebie opt-outu, gdzie Polska byłaby wyłączona z polityki klimatycznej UE.

http://www.wnp.pl/wiadomosci/gornictwo-hutnictwo-i-energetyka-przerazone-pakietem-klimatycznym-potrzebny-opt-out,245029_1_0_0_0_0.html

Realizacja nowej polityki klimatycznej najmocniej uderzy właśnie w nasz kraj. Żadne inne państwo w Europie...

Czytaj więcej: Przegląd prasy: Pomysł powołania Unii Energetycznej, to wciąż promocja elektrowni wiatrowych,...

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajęła się wczoraj poprawkami, które do ustawy o OZE wniósł Senat. Komisja przyjęła m.in. poprawkę w zakresie wsparcia dla prosumentów, którą zgłosili w Senacie senatorowie PO, odrzucając poprawkę Bramory. (…)
Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w piątek 20 lutego 2015 r. Wobec poprawek Senatu ustawa będzie ponownie głosowana przez Sejm, a do ich odrzucenia posłowie będą potrzebować bezwzględnej większości...

Czytaj więcej: Przegląd prac sejmowych

Publikujemy przemówienie brytyjskiego europarlamentarzysty Rogera Helmera wygłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w dniu 26 stycznia 2015 r. dotyczącym utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. R.Helmer jest doświadczonym europarlamentarzystą (to jego piąta kadencja), obecnie w Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i zaliczany jest do grona eurosceptyków.

...

Czytaj więcej: Parlament Europejski: Roger Helmer mówi: „Ceny energii odpowiadają za przemysłową masakrę w...

Pisaliśmy niedawno o wynikach badań Stevena Coopera w pobliżu farmy wiatrowej Cape Bridgewater w Australii – http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1378-australia-"pierwsze"-badania-na-temat-szkodliwości-infradźwięków-wytwarzanych-przez-turbiny-wiatrowe-dla-zdrowia-mieszkańców.html
Opublikowano recenzję naukową raportu z badań Coopera, sporządzoną przez Paula Schomera, dyrektora ds. norm Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego (Acoustical Society of America), i George’a Hesslera...

Czytaj więcej: Nie ulega wątpliwości, że turbiny wiatrowe mogą powodować zaburzenia zdrowia u ludzi – według...

zimne słońce - okładkaPod koniec zeszłego roku ukazała się w Polsce książka autorstwa Fritza Vahrenholta i Sebastiana Lüninga pt. „Zimne słońce”, która powinna wstrząsnąć całą energetyką wiatrową, gdyż obala ich mit założycielski, w postaci wiary globalne ocieplenie klimatu spowodowane emisją gazów cieplarnianych przez człowieka. Obsesja Unii Europejskiej na tle emisji CO2 do atmosfery i polityka dekarbonizacyjna nakręca cały przemysł żyjący ze sprzedaży czegoś co jest drogie, nieefektywne i szkodzi zdrowiu, a wszystko...

Czytaj więcej: Nasze lektury: „Zimne słońce”, książka o micie globalnego ocieplenia klimatu 

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało coroczny raport nt. rozwoju tej branży w Europie w 2014 r. W ubiegłym roku więcej farm wiatrowych od Polski zainstalowali w Unii Europejskiej Niemcy, Brytyjczycy, Szwedzi i Francuzi. Jest to wynik niemal dwukrotnie niższy niż w latach 2012-2013, ale kolejne lata mogą przynieść jeszcze większe spowolnienie polskiego rynku wiatrowego, chociażby z uwagi na nową ustawę o OZE. Jakkolwiek rozbudowa energetyki wiatrowej postępuje, to duży...

Czytaj więcej: Polska: Tempo rozwoju farm wiatrowych w 2014 r. wyraźnie spadło 

Publikujemy najnowszy tekst Pani prof. Barbary Lebiedowskiej wskazujący, że negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ludzi, może być traktowane jako forma tortur, w kontekście długotrwałego pozbawiania ludzi snu. http://kdepot.eu/lib/1102112
Jak pisze prof. Lebiedowska, zostały zidentyfikowane następujące poważne schorzenia u osób mieszkających, pracujących lub odwiedzających obszary w obrębie 10 km od turbiny wiatrowej, tj.:

  • przewlekłe, ciężkie zaburzenia snu;
  • ostre kryzysy...

Czytaj więcej: Prof. B.Lebiedowska: Długotrwałe pozbawienie snu jest jedną z form torturowania człowieka

Minęło już prawie 17 lat od opublikowania słynnego „Manifestu z Darmstadt” podpisanego przez 100 znanych naukowców. Przestrzegali oni już w 1998 r. przed nadmierną ekspansją energetyki wiatrowej i domagali się zaniechania jej subsydiowania z pieniędzy podatników. Warto zauważyć, że zasadnicza treść manifestu, mimo upływu kilkunastu lat i zwiększenia się ilości wiatraków w Niemczech i Europie, pozostaje w pełni aktualna. Energetyka wiatrowa, wbrew tezom jej apologetów i wyznawców, nie rozwiązuje...

Czytaj więcej: Manifest niemieckich naukowców z Darmstadt wciąż aktualny 

Wybitny niemiecki prawnik prof. dr hab. Michael Elicker i dziennikarz niemieckiego portalu ekonomicznego Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Andreas Langebahn oskarżają Państwo Niemieckie o nierealizowanie konstytucyjnego obowiązku ochrony „integralności fizycznej” każdej jednostki i praw podstawowych wszystkich obywateli http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/01/windraeder-lobby-interessen-staerker-als-schutz-der-grundrechte/

Artykuł został opublikowany w dn. 1 lutego 2015 r...

Czytaj więcej: Niemcy: Prof. Michael Elicker mówi wprost: „Interesy lobby wiatrakowego ważniejsze od ochrony...

Vito Nicastrani, włoski magnat branży energetycznej, powiązany z ukrywającym się bossem mafii sycylijskiej Matteo Messina Denaro, został skazany przez Sąd w Mediolanie na cztery lata więzienia za składanie fałszywych oświadczeń podatkowych i oszustwa. Nicastrani nazywany jest przez włoskie media „królem alternatywnej energii” ze względu na jego ogromne udziały w farmach wiatrowych i spółkach produkujących ogniwa fotowoltaiczne (ang. photovoltaic cell companies). Źródło:...

Czytaj więcej: Włochy: „Król alternatywnej energii” skazany na 4 lata więzienia za oszustwa

Publikujemy stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Pozytywna Energia” do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2964). Uważna lektura tego projektu nie pozostawia złudzeń, że jest to kolejny legislacyjny bubel, który ma na celu jedynie mydlenie oczu, że koalicja rządząca „coś” robi w sprawie wiatraków podczas, gdy kluczowe kwestie w ogóle nie są regulowane lub wręcz zmieniane na korzyść...

Czytaj więcej: Sejm RP: Stanowisko OSPE do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...