^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Powiedzieliśmy wprost, że:
- raporty oddziaływania na środowisko są często niechlujne, niepełne i nieprawdziwe;
- zdarza się często, regionalne dyrekcje nie dokonują faktycznej oceny oddziaływania farm wiatrowych na środowisko ze względu na brak wiedzy, instrumentów lub woli, by to zrobić;
- mamy przykład powołania na dyrektora RDOŚ osoby o wątpliwych kwalifikacjach, ale za to towarzysko i politycznie związanego z wiceministrem środowiska i - mamy przykłady podejmowanych przez niego decyzji zmierzających do budowy wiatraków w ostojach ptasich;
- mamy przykłady posługiwania się przez agendy rządowe opiniami sporządzanymi przez osoby z tytułami naukowymi, powiązanymi interesami z lobby wiatrowym (udziałowcy spółek lub członkowie rad nadzorczych) i zaprotestowaliśmy przeciwko tym praktykom;
- postępowania administracyjne często ukrywane są przed mieszkańcami, konsultacje społeczne bywają raczej fikcją;
- kategoria „interesu prawnego” stanowi barierę w zaskarżaniu wadliwych planów miejscowych, co powoduje ich wejście w życie;
- wstyd nam, za posłów, którzy nie podejmują żadnych działań w naszej sprawie i lekceważą problem, który dotyczy dwóch milionów obywateli.
 
Eksperci strony społecznej – dr Witold Jaszczuk i mec. Marcin Przychodzki wskazywali na możliwość podjęcia szybkich działań w celu poprawy bezpieczeństwa już działających wiatraków oraz regulacji na przyszłość.
Ciąg dalszy prac komisji w w środę, 19.03 br. Mają być to rozmowy techniczne, nadający ostateczny kształt projektowi ustawy. Jak będzie, okaże się niebawem.