Zanim przedstawimy relację uczestnika posiedzenia podkomisji, informujemy, że prace nad drukiem 758 zostały zawieszone na 2 miesiące.

Dlaczego? 

Oficjalnie mówi się o potrzebie zapoznania się z wynikami kontroli NIK, a dotyczącej nieprawidłowości proceduralnych przy lokalizowaniu wiatraków. Nieoficjalnie wiadomo, że nie wiadomo jeszcze, czy prace nad drukiem 758 i ustawą o OZE toczyć się będą równolegle, czy też zagadnienia związane z posadowieniem wiatraków wpisane zostaną do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Istnieje też obawa, że odległość minimalna w ogóle zniknie ze wszelkich dokumentów, nad którymi pracują rząd i parlament.

Relacja z przebiegu posiedzenia podkomisji dostępna pod linkiem.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=5BB89CAF7E66DB1EC1257CA100451362