patrz: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html

W najbliższym czasie zamieścimy dłuższy komentarz.