Dalsze informacje można znaleźć na stronie SNDB 

 

http://sndb.pl/OG%C3%93LNOPOLSKI-PROTEST-W-WARSZAWIE.php