Uprzedzając wydarzenia i chcąc zapewne kreować rzeczywistość, wójt gminy Duszniki opublikował na stronie urzędowej informację o pozytywnym dla niego wyniku kontroli NIK. Czy kontrola dokumentów, wśród których była umowa, zakładająca wydanie „od ręki” warunków zabudowy dla wiatraków czy obietnica „załatwienia” z radnymi zwolnienia podatkowego mogła wypaść dla wójta korzystnie? Stowarzyszenie Rozwój-Przyszłość poprosiło Delegaturę NIK we Wrocławiu o wyjaśnienia. W odpowiedzi czytamy: "procedura kontrolna nie przewiduje możliwości odniesienia się przez Najwyższą Izbę Kontroli do przedstawionych na stronie Urzędu Gminy Duszniki informacji na temat wyników przeprowadzonej kontroli, a tym bardziej do wskazanych tam, osobistych ocen Wójta Gminy w zakresie ostatecznych wyników przeprowadzonej kontroli".

Żródło:

http://www.wikiduszniki.pl/newsy.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1492

http://www.wikiduszniki.pl/newsy.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1491

http://www.wikiduszniki.pl/newsy.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1496