Stowarzyszenie „Nasz Dom Biesiekierz” zwróciło się do nas 31.05 o zamieszczenie następującego komunikatu:

 

OGÓLNOPOLSKI PROTEST W WARSZAWIE OD DNIA 26 MAJA 2014 R. DO SKUTKU!

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.sndb.pl

Organizator Stowarzyszenie "NASZ DOM BIESIEKIERZ"