Nasz sprzeciw wobec obecnych praktyk przy lokowaniu wiatraków wynika z pogwałcenia podstawowych praw i interesów obywateli. Jest jakimś ponurym żartem, że rozwój rzekomo przyjaznych ludziom OZE, wiąże się z tak wielką dawką manipulacji społecznej i politycznej. Wszystkie strony konfliktu powinny unikać przedmiotowego traktowania innych osób i braku szacunku dla ich stanowiska. W środowisku protestujących występują różne postawy i poglądy. Traktujemy je jako   źródło   naszej   siły, a nie słabości.

Stopwiatrakom jest miejscem otwartym dla przejrzystej debaty, o tym jak najskuteczniej przeciwstawiać się "wiatrakowej przemocy" - debaty, w której uczestniczą ludzie na całym świecie. Opowiadamy się za pluralizmem i budowaniem wzajemnego zaufania wśród tych, którzy działają dla naszej wspólnej sprawy. Kolektyw stopwiatrakom.eu nie jest i nie będzie organizatorem akcji protestacyjnych, bo nie tak rozumiemy swoją rolę. Chcemy informować o tym, co się dzieje w kraju i na świecie, umożliwić komunikację między organizacjami, pokazywać przykłady i – co najważniejsze – dostarczać argumentów tym, którzy podejmują dyskusję lub uczestniczą w procedurach dotyczących umiejscowienia wiatraków. Uważamy, że dla osiągnięcia naszego celu – oddalenia wiatraków od naszych domów -- trzeba podejmować mądre, przemyślane i zgodne z własnymi przekonaniami decyzje.

Z oczywistych względów nie możemy wziąć odpowiedzialności za przebieg i efekty akcji, o których na prośbę organizatorów informujemy. Także oczekiwania, by stopwiatrakom.eu zaangażowało się politycznie nie mogą zostać spełnione.

Stopwiatrakom.eu