Otrzymaliśmy apel mieszkańców wsi Jaworzno i Julianpol o pomoc w ich proteście przeciwko elektrowni wiatrakowej w Rudnikach.

Zamieszczamy wiosek do Wójta i Rady Gminy z żądaniem zawieszenia wszystkich postępowań z tym związanych.

Do wniosku załączone były skany podpisów 137 osób.