Wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, wiele razy mówił mieszkańcom, że korzyścią z budowy wiatraków będą milionowe podatki. Tymczasem wiatrakowcom wójt PODPISAŁ, że załatwi z radnymi zwolnienie od podatków na co najmniej 5 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt nie mógł podjąć zobowiązania w imieniu Rady Gminy i przekroczył uprawnienia. Treść umowy pomiędzy firmą wiatrową a gminą Duszniki dostępna pod linkiem:

http://www.wikiduszniki.pl/newsy.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1548

Sprawa nie jest nowa, ale powraca w związku z zadeklarowaną przez firmę wiatrową kwotą podatku w związku z uruchomieniem farmy wiatrowej (do 7,5 mln zł rocznie). Kwota taka pojawiła się w liście firmy wiatrowej do Rady Gminy, w której wiatrakowcy proszą o przyspieszenie prac związanych z uchwaleniem planu miejscowego, aby farma mogła powstać w przyszłym roku.

http://www.wikiduszniki.pl/newsy.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1547