Zamieszczamy skargę OSPE na bezczynność Policji wobec łamania prawa w Lekitach, gm. Jeziorany (warmińsko-mazurskie)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Pozytywna Energia"
Zbigniew Sienkiewicz - wiceprezes

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 6/8, 10-950 Olsztyn

Skarga na łamanie prawa i bezczynność Policji.

Niniejszym składam informację o skandalicznym łamaniu prawa i bezradności organów Policji w sprawie związanej z protestem społecznym w Lekitach gm. Jeziorany.
Od osób prywatnych oraz stowarzyszeń i z doniesień z mediów otrzymujemy informacje o niesłychanych zaniedbaniach w działalności Policji, w tym brak reakcji na naruszenie nietykalności osobistej oraz pobicie uczestników akcji protestacyjnych w gminie Jeziorany.
Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań prewencyjnych, mediacyjnych i ochronnych. Dotychczasowe pozostawianie bez reakcji brutalnych zachowań "inwestora" -- pobicia, szarpaniny, przejechanie samochodem, groźby karalne, a przy tym całkowicie "miękka postawa" funkcjonariuszy wobec tych zdarzeń i rodziny "inwestora" -- zasługuje na zdecydowane potępienie.
Jak wynika z dostępnej dokumentacji w sprawie, potencjalna inwestycja, wobec której trwa sprzeciw społeczności lokalnej, nie posiada ważnego pozwolenia budowlanego oraz została niezgodnie z prawem procedowana jako inwestycja celu publicznego - co także jest poddane procedurze sądowej.

Przesyłam linki do wglądu w aktualną sytuację, z których wyraźnie widać, że "inwestor" łamie prawo powszechnie obowiązujące w naszym kraju. Dowody są oczywiste, a sprawcy wciąż czują się bezkarnie.

http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/bijatyka-w-jezioranach,127005.html

Poniższa strona zawiera wiele nagrań z zachowań inwestora wobec protestujących mieszkańców.
http://wolnejeziorany.pl/felietony/173-jak-pan-brejta-budowa%C5%82-ogrodzenie.html

Podkreślam, iż w powyższym linku jest wklejony dokument unieważniający pozwolenie na budowę, o którą toczony jest spór.

Prosimy zatem o stanowczą interwencję oraz wprowadzenie mediatora dla stron konfliktu oraz zdecydowane reakcje wobec tolerowania przez "lokalną" Policję kryminalnych praktyk "inwestora". Dalsza "tolerancja" dla łamania praw człowieka i obywatela może doprowadzić do eskalacji konfliktu poza obszar protestu z nieprzewidywalnymi skutkami dla wszystkich mieszkańców, dotychczasowe nieobliczalne zachowania "inwestora" świadczą o tym, że konflikt wymknął się już spod jakiejkolwiek kontroli.

Z poważaniem
Zbigniew Sienkiewicz

Skargę przesyłam także do wiadomości
1.) Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
2.) Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk