Polecamy lekturę nowego tekstu Państwa Lebiedowskich - znanych i cenionych krytyków propagandowych sloganów związanych z budową i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych.
Publikacja poświęcona jest omówieniu najnowszych badań naukowych dotyczących szkodliwości hałasu niskoczęstotliwościowego oraz hałasu infradźwiękowego. Warte zapamiętania jest to, że raporty środowiskowe opracowywane na zlecenie inwestorów opierają się o nieprawdziwe założenia, m.in. o takie tezy: "to czego nie słychać, nie może oddziaływać", "infradźwięki emitowane przez turbiny wiatrowe nie oddziaływują na ludzki organizm". Jest to pochodną wadliwych przepisów Prawa ochrony środowiska w Polsce, które zakładają symulowanie poziomu hałasu oraz pomiary już pracujących urządzeń według charakterystyki częstotliwościowej (A). Przepisy te wymagają natychmiastowej zmiany, łącznie z przepisami dotyczącymi metodologi pomiaru hałasu.
Przytoczone w tekście prace naukowe jasno pokazują, że infradźwięki posiadają zdolność do stymulacji ludzkiego ucha wewnętrznego oraz mogą powodować reakcje fizjologiczne całego organizmu, np. poprzez odczuwanie pulsacji i dudnienia. Co warto podkreślić - hałas emitowany przez przemysłowe farmy wiatrowe może zakłócać ludzki sen zwłaszcza, że zagrożenie hałasem nocą jest znacznie większe niż w dzień, nawet o kilkanaście decybeli.

Portal stopwiatrakom.eu będzie sukcesywnie zamieszczał tłumaczenia najbardziej znaczących światowych publikacji naukowych poświęconych szkodliwemu wpływowi przemysłowych farm wiatrowych na zdrowie i komfort życia ludzi.