^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Do Sejmu trafił długo oczekiwany rządowy projekt o ustawy odnawialnych źródłach energii, który ma na celu kompleksową regulację sektora zielonej energii. Projekt jest długi (liczy 201 artykułów), skomplikowany, z dużą liczbą aktów wykonawczych więc nie ma co oczekiwać, że zostanie szybko uchwalony. Sam rząd założył, że ustawa zacznie działać w swoim zasadniczym kształcie od 1 stycznia 2016 r.

W najbliższym czasie zamieścimy obszerne omówienie całego projektu ustawy i ewentualnych skutków jego uchwalenia dla spraw związanych z przemysłową energetyką wiatrową. Strona społeczna powinna brać czynny udział w pracach sejmowych, gdyż nic o nas, bez nas.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2604