^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W sobotę 9 sierpnia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia". Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia został Marian Daszyk, a członkami Zarządu Iga Kuczmańska i Dorota Kotwica. Walne Zebranie potwierdziło gotowość prowadzenia dialogu dotyczącego rozwiązania problemu lokalizacji wiatraków ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, otwarcia na nowe kontakty oraz silniejszą integrację środowisk związanych z protestami.