Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy pełne tłumaczenie na język polski tekstu autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?”. Omówienie tej publikacji zostało zamieszczone na portalu stopwiatrakom.eu w dn. 23 lipca br., a teraz możemy się już zapoznać z całością tego tekstu. Tekst ten jednoznacznie wskazuje, że nieprawdziwe są argumenty o braku wpływu infradźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe na zdrowie ludzi. Wiemy już na pewno, że hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwiękowy także oddziaływuje na ludzki organizm, choć jest odbierany w inny sposób niż dźwięki słyszalne. Mamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do zmiany podejścia organów ochrony środowiska oraz inspekcji sanitarnej do kwestii oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi. Infradźwięki przenoszone są na tak duże odległości, że teza mówiąca o tym, że w odległości 500 m od elektrowni wiatrowej da się normalnie żyć, została raz na zawsze obalona.

 

W jaki sposób można się posługiwać tekstem? Tekst jest udostępniany nieodpłatnie do użytku niekomercyjnego w formie pliku PDF i może być wykorzystywany we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych, jako publikacja naukowa oraz cytowany z powołaniem się na źródło. Informacje o prawach autorskich zamieszczone są na pierwszej stronie tekstu. Zgodę na polskie tłumaczenie i nieodpłatne rozpowszechnianie wyraził amerykański wydawca oryginalnej publikacji, tj. Amerykańskie Towarzystwo Akustyczne, a właścicielem polskiego tłumaczenia jest Fundacja Łyński Kamień w Warszawie. W tym miejscu Redakcja serdecznie dziękuje tłumaczce tekstu – Pani Annie Ratajczak – za olbrzymi wkład i wysiłek poświęcony w tłumaczenie tego specjalistycznego tego naukowego. Bez jej zaangażowania tłumaczenie to nie doszłoby do skutku.