W Komarowie farma wiatraków planowana jest na terenie, na którym w czasie wojny polsko-bolszewickiej odbywała się największa kawaleryjska bitwa XX wieku. Minister Obrony Narodowej ustanowił rocznicę tej bitwy Świętem Kawalerii Polskiej. Jednocześnie tereny mają wyjątkowy charakter krajobrazowy. Mieszkańcy chcą, aby teren został uznany za Pomnik Historii. O wsparcie poprosili MON oraz inne instytucje związane z wojskowoscią, włącznie z Kancelarią Prezydenta RP.

Więcej o bitwie pod linkiem www.bitwapodkomarowem.pl

Skandal zainteresował nawet Fakty TVN w Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia --

http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/wiatraki-na-miejscu-ostatniej-konnej-bitwy-w-historii-europy,459522.html