^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Od września br. ruszają prace nad rządowym projektem o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2604) i w wyniku dużej presji społecznej Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych zdecydował o wysłuchaniu publicznym w tej sprawie. Link do uchwały poniżej
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/inf_wys_pub
Wysłuchanie odbędzie się w Sejmie RP w dniu 15 września 2014 r. o godz. 10.00.
Zainteresowani udziałem w tym wysłuchaniu muszą zgłaszać się indywidualnie do dnia 5 września 2014 r. bezpośrednio do Sejmu w formie pisemnej lub osobiście. Poniżej zamieszczamy link do strony z dokładną informacją w tej sprawie.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/wysluchanie_publiczne
Będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad tą ustawą.