^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Z dużą satysfakcją należy odnotować fakt, że kolejne organy państwowe zaczęły zauważać problem zbyt bliskiej lokalizacji farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz wystosowała w dn. 29.08.2014 r. do Premiera Rządu specjalny list w tej sprawie. Link do tego wystąpienia poniżej:
http://www.brpo.gov.pl/pl/content/do-prezesa-rady-ministrow-ws-uregulowania-minimalnych-odleglosci-farm-wiatrowych-od-zabudowy
Prof. I.Lipowicz pisze m.in.: "W ocenie Rzecznika obecne regulacje prawne nie zabezpieczają w należyty sposób praw mieszkańców terenów położonych w bezpośredniej lokalizacji wież wiatrowych." i "Ponieważ jednak obecnie
obowiązujące przepisy prawne nie precyzują minimalnych odległości lokalizowania farm wiatrowych od zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, istnieje ryzyko naruszania konstytucyjnych praw obywateli do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji RP), jak i prawnej ochrony życia człowieka (art. 38 Konstytucji RP)".
Wnioski nasuwają się same: ochrona klimatu nie może być ważniejsza od ochrony zdrowia i życia ludzi.