W dniu 26.09.2014 r. powołano sejmową podkomisję, która zająć się ma pracami nad ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej przewodniczącym został poseł Andrzej Czerwiński, zastępcą przewodniczącego jest Piotr Naimski. Cały skład komisji dostępny pod linkiem poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladpkom7?OpenAgent&NES02N

Prace nad tym projektem będą się teraz toczyły w wąskim gronie i zapewne liczba gości i ekspertów, w tym ze strony społecznej będzie mocno ograniczona. Wszystko to zapewne po to, by sam projekt możliwie szybko został uchwalony. Będziemy sprawę monitorować na bieżąco.

Inne źródła:

http://gramwzielone.pl/trendy/12841/powolano-podkomisje-do-prac-nad-ustawa-o-oze

http://energetyka.wnp.pl/powstala-podkomisja-ds-projektu-ustawy-o-oze,234779_1_0_0.html