W dn. 25.09.2014 r. ukazał się przygotowany przez Fundację Greenmind raport pt." Dostęp do informacji o środowisku i udział w decyzjach dotyczących środowiska: społeczna kontrola praktyk administracji publicznej" poświęcony stosowaniu w Polsce Konwencji z Aarhus i ustawy o dostępie do informacji o środowisku. Raport ten pokazuje skalę nieprawidłowości w stosowaniu tego prawa i nie da się wszystkiego zbyt stwierdzeniem, że to przepisy są złe. To obecna praktyka urzędowa jest nieprawidłowa i negatywne nastawienie wobec mieszkańców, którzy upominają się często tylko o to, by przestrzegano prawa i by w sposób jawny i przejrzysty informować o planowanych inwestycjach, tak by społeczności lokalne mogły uczestniczyć i współdecydować o tym co dzieje się na ich terenie. Polecamy lekturę raportu.

Jest on dostępny tutaj.


http://greenmind.pl/2014/09/panstwo-nie-przestrzega-prawa-spoleczenstwa-do-dostepu-do-informacji-o-srodowisku/