^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W związku z pojawieniem się polemiki w sprawie opublikowanego na naszej stronie algorytmu do obliczania propagacji hałasu „za pomocą kalkulatora” czyli w sposób maksymalnie uproszczony i dający orientacyjny wynik pozwalający na odniesienie się do poszczególnych raportów inwestorskich (uwzględnia on jedynie dwa podstawowe zjawiska propagacji fali akustycznej w powietrzu), zaprezentowanego na konferencji w Poznaniu w dniu 17 października 2014 roku przez Pana Profesora Rufina Makarewicza, przekazujemy uzgodnione z Autorem w/w prezentacji stanowisko.

Materiały z konferencji znajdują się tutaj:

http://www.stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1327-prezentacja-profesora-rufina-makarewicza-o-tym,-jak-w-prosty-spos%C3%B3b-obliczy%C4%87-ha%C5%82as-turbin-wiatrowych.html

Algorytm w przedstawionej przez Pana prof. Makarewicza postaci jest stosowany w Skandynawii oraz Australii (Australian Standard AS 4959:2010: Acoustics- Measurements, prediction and assessment of noise from wind turbine generators.oraz Swedish Environmnetal Protection Agency, Noise form wind turbines, Report 6241 (2001) ). Jest to ważny argument przemawiający za nie wprowadzaniem żadnych poprawek do algorytmu.

Algorytm bazuje na prawdopodobieństwie wystąpienia najmniej korzystnych czynników w jednej najmniej korzystnej godzinie i przyjmuje, że współczynnik pochłaniania gruntu G powinien wtedy wynosić zero. W polemice bardzo dosłownie odczytuje się „najmniej korzystną godzinę”, nie uwzględniając przy tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia jednocześnie wszystkich najmniej korzystnych czynników (wilgotność powietrza, temperatura,  w końcu odbicie dźwięku od idealnie zamrożonego gruntu (G=0))  jest bliskie zeru.

W związku z tym algorytm z wprowadzoną poprawką pochłaniania przez powietrze nie 0,005 R, ale 0,0005 R (dziesięć  razy mniejszą)  opisuje sytuację, której prawdopodobieństwo wystąpienia jest tak niskie, że nie może on być stosowany w sposób wiarygodny. Argument ten z pewnością zostałby natychmiast wykorzystany przez środowiska forsujące energetykę wiatrową zbyt blisko siedzib ludzkich.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Pan prof. Rufin Makarewicz nie jest autorem kalkulatora do obliczeń natężenia hałasu w programie MS Excel. Kalkulator został opracowany przez osobę zaangażowaną społecznie na podstawie zaprezentowanego przez Pana Profesora algorytmu na prośbę redakcji stopwiatrakom.eu w celu umożliwienia osobom bez wyższego wykształcenia matematycznego lub fizycznego łatwe obliczenie zasięgu hałasu przy wprowadzeniu trzech prostych danych, czyli wysokości gondoli, odległości turbiny od domu oraz jej głośności u źródła.

Autor arkusza nie zakładał, że wzór będzie modyfikowany, dlatego dążył do jak największej przejrzystości i prostoty w użyciu kalkulatora. Dla osób z wykształceniem kierunkowym oraz  bardziej dociekliwych proponujemy stworzyć osobny kalkulator, który będzie przyjmował i przeliczał bardziej skomplikowane dane.

Cieszymy  się, że temat wzbudził tak duże zainteresowanie.

Z polemiką Pana dr inż. Witolda Jaszczuka można zapoznać się tutaj:
http://lebiedowska.blog.onet.pl/2014/12/06/jak-samodzielnie-obliczyc-halas-od-farmy-wiatrowej-corrigendum/

 

 

Z polemiką Pana dr inż. Witolda Jaszczuka można zapoznać się tutaj: