^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Zamieszczamy relację Pana dr Witolda Jaszczuka - eksperta Ligi Walki z Hałasem i działacza społecznego, z posiedzenia Komisji Sejmowej pracującej nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk sejmowy nr 2964), a częściowo regulującym kwestie lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych. Projekt ustawy można znaleźć tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=3F76474437B52B26C1257DA300370FBD
Niedługo zamieścimy opinię prawną na temat tego projektu.