Publikujemy dwa ważne głosy w dyskusji nad kosztami wdrożenia pakietu klimatycznego 2020 - 2030 w Polsce. Ważne jest by dla wszystkich było jasne, jakie koszty tej polityki poniesiemy jako konsumenci. Cena energii elektrycznej to nie jest jedynym wskaźnikiem, na który trzeba zwracać uwagę. Dużo większe znaczenie ma kwota pomocy publicznej adresowanej do całego sektora OZE, a w szczególności do producentów energii elektrycznej z wiatru. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że rokroczne raporty Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wykazują ani listy beneficjentów z tego obszaru, ani globalnych kwot przeznaczanych w ramach programów rządowych i regionalnych. A przecież cały system zielonych certyfikatów jest oczywistą formą pomocy publicznej, nie mówiąc już o przymusie zakupu energii ze źródeł odnawialnych przez operatorów sieci. Może znajdzie się ktoś, kto to uczciwie policzy.

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/gospodarka/za-pakiet-klimatyczny-zaplaca-konsumenci-energii,12646287028

http://energetyka.wnp.pl/pakiet-klimatyczny-2020-2030-nie-obciazy-gospodarki,241620_1_0_0.html