Drodzy Przyjaciele,

to niemieckiej „Energiewende” (transformacji energetycznej) zawdzięczamy szaleństwo energetyki wiatrowej. Dzisiaj wielu Niemców przyznaje, że polityka energetyczna Niemiec znalazła się w ślepym zaułku. Warto więc sobie życzyć, by to Niemcy pomogli nam uwolnić się od plagi wiatrakowej w 2015 roku:

  • Wyobraźmy sobie, że Bawaria -- największy kraj związkowy Niemiec, który ma więcej mieszkańców niż Austria, Czechy czy Szwajcaria -- postanawia zmienić minimalną odległość pomiędzy turbinami wiatrowymi a domami mieszkalnymi.
  • Wyobraźmy sobie, że nie będzie to odległość 500 m jak we Francji, ani 900 m, ani 1.000 m, ani nawet 1.500 m, jak w 2006 r. zalecała Francuska Akademia Medyczna, ale… dziesięciokrotność wysokości turbiny wiatrowej w jej najwyższym punkcie! Oznaczałoby to, że projektowane obecnie elektrownie wiatrowe o wysokości 200 m muszą być oddalone od zabudowań mieszkalnych, co najmniej o 2.000 m! Ale czemu Bawaria miałaby to zrobić? Po prostu, aby chronić mieszkańców i nie dopuścić do zrujnowania bawarskiej natury i wspaniałych krajobrazów przez gigantyczne szparagi.
  •  Wyobraźmy sobie, że obywatele innych krajów wywrą presję na swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli, by takie same regulacje obowiązywały także i w ich krajach.
  • Wyobraźmy sobie, że rok 2015 zaczyna się od tak dobrej wiadomości ...
  • Wyobraźmy sobie? Nie, nie ma już potrzeby, aby to robić, ponieważ to jest już rzeczywistość od dnia 21 listopada 2014 r., przynajmniej w Bawarii. Teraz to do nas należy przekonanie naszych parlamentarzystów.

Co ciekawe, wiadomość ta przeszła prawie niezauważona ... Teraz musimy ją jak najszerzej rozgłosić. To jest moje życzenie na 2015 r. Bezwietrznego Szczęśliwego Nowego Roku dla Was Wszystkich!

Dominic Mette
„Friends against wind”

Portal Friends against wind (FAW) redagowany jest w trzech wersjach językowych (po angielsku, francusku i niemiecku). Artykuł w języku angielskim na temat regulacji bawarskiej znajduje się tutaj: http://en.friends-against-wind.org/realities/10h-regel

Informuje on między innymi, że obecnie planuje się instalacje turbin o całkowitej wysokości 200 metrów (licząc do czubka skrzydła). Jeszcze większe wiatraki (207 metrów) przewidziane są w Vallee de Joux, dolinie w szwajcarskim kantonie Vaud.

Proporcjonalnie do rozmiarów turbiny rosną też generowane przez nią emisje infradźwięków. W związku z tym minimalne odległości powinny być wyrażane, jako wielokrotność wysokości instalacji.

Na tej samej stronie FAW można też obejrzeć fragment programu wyemitowanego przez telewizję ZDF 6 grudnia 2014 (audycja w języku niemieckim, z angielskimi napisami). Pokazano w nim, jak trudno jest chronić przyrodę, krajobraz i ludzi przed determinacją deweloperów wiatrakowych także w Bawarii. Dlatego tak ważne są nowe regulacje -- jak przekonują przedstawiciele lokalnej społeczności.

(oryginalny tekst poniżej)

Let's imagine that 2015 begins with a good news...

Dear all,

It is the Energiewende, the German energy transition, that led us into the wind madness. German energy policy has entered a dead end and many Germans recognize it today.
So let's wish for 2015 it will be the Germans who will help us to free ourselves from the wind scourge:

  • Let's imagine that Bavaria, the largest federal state of Germany, more populated than Austria, Czech Republic or Switzerland, decides to change the setback distance between wind turbines and dwellings.
  • Let's imagine that this distance becomes, not 500 m as in France nor 900 m nor 1,000 m, nor even 1,500 m as recommended by the French Academy of Medicine in 2006, but... 10 times the height of the wind turbine! This would mean that 200 m high wind turbines currently in project could not be located within 2,000 m of the Bavarian dwellings. But why would Bavaria do that? Simply to protect residents and not let giant asparagus ruin Bavaria’s nature and its wonderful landscapes (sic)!
  • Let's imagine that citizens of other countries put pressure on their elected representatives so that the same rule will be implemented in their country too.
  • Let's imagine that 2015 begins with such a good news...
  • Let's imagine? No, we have no need to do it, because it is already reality since November 21, 2014, at least in regard to Bavaria. Now it's up to us to use it to convince our elected representatives!

You will find more information and a report of the second channel of German public television that we have subtitled in English:
Curiously, the news is almost gone unnoticed... Now we have to spread it as widely as possible. It must become viral!
That's my wish for 2015.

Windless Happy New Year to all of you!
Dominic Mette