portal analizyPolskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) systematycznie publikują dane na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce. Zainteresowały nas dane styczeń 2018 r., gdyż ujawniły one spadek zużycia energii elektrycznej. Jest to tym bardziej zaskakujące, że w miesiącach zimowych zużycie energii jest statystycznie większe.

Z danych dotyczących produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce za styczeń 2018 r. opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że w miesiącu tym produkcja energii elektrycznej wyniosła 14 766 GWh, i była o 7,6 %. mniejsza niż w styczniu ubiegłego roku. Krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 15 366 GWh i było mniejsze o 1,11 %, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W styczniu 2018 r. saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną było dodatnie i wyniosło 601 GWh, co oznacza znaczną  przewagę importu nad eksportem. Z danych wynika, że rok temu eksport był większy od importu (saldo minus 442 GWh). To niepokojąca informacja, która oznacza, że uzależniamy się coraz bardziej od zewnętrznych źródeł produkujących energię elektryczną.[1], [2]

Poniżej prezentujemy tabelę pokazującą szczegółowe informacje na temat produkcji energii elektrycznej z wyszczególnieniem źródeł jej wytwarzania, salda wymiany zagranicznej oraz wielkości krajowego zużycia energii elektrycznej.

styczeń 2018

Lp.

Wyszczególnienie

Styczeń

Narastająco od początku roku

2017 r.
[GWh]

2018 r.
[GWh]

Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]

2017 r.
[GWh]

2018 r.
[GWh]

Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

1.

Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4)

15 980

14 766

-7,6

15 980

14 766

-7,6

1.1

   Elektrownie zawodowe

13 829

12 190

-11,85

13 829

12 190

-11,85

1.1.1

      El. zawodowe wodne

182

322

77,6

182

322

77,6

1.1.2

      El. zawodowe cieplne

13 647

11 868

-13,04

13 647

11 868

-13,04

1.1.2.1

         na węglu kamiennym

8 004

6 943

-13,25

8 004

6 943

-13,25

1.1.2.2

         na węglu brunatnym

5 100

4 107

-19,46

5 100

4 107

-19,46

1.1.2.3

         gazowe 

544

817

50,19

544

817

50,19

1.2

   El. inne odnawialne

12

19

55,96

12

19

55,96

1.3

   El. wiatrowe

1 125

1 596

41,94

1 125

1 596

41,94

1.4

   Elektrownie przemysłowe

1 015

960

-5,41

1 015

960

-5,41

2.

Saldo wymiany zagranicznej

-442

601

-

-442

601

-

3.

Krajowe zużycie energii elektrycznej

15 538

15 366

-1,11

15 538

15 366

-1,11

Źródło: https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-miesieczne-z-funkcjonowania-rb/raporty-miesieczne#daneOperatywne

Spadek zużycia energii elektrycznej jest bardzo niepokojącym sygnałem o stanie gospodarki. Pokazuje on, że spada zapotrzebowanie na energię, a tym samym, że spada produkcja. Oczywiście spadek zużycia energii w jednym miesiącu nie powinien być nadinterpretowany, ale jeśli się spojrzy na wzrost zużycia energii elektrycznej na przestrzeni całego 2017 r., to widać oczywistą tendencję spadkową, która zaczęła się już wcześniej. W pierwszym rzędzie ujęte są dane miesiąc do miesiąca a drugim rzędzie dane narastająco w roku.

01.17

02.17

03.17

04.17

05.17

06.17

07.17

08.17

09.17

10.17

11.17

12.17

4.28

2,12

1,80

1,46

4,48

-0,32

2,27

2,91

2,65

2,46

2,14

-0,44

4,28

3,25

2,73

2,44

2,82

2,32

2,31

2,38

2,41

2,42

2,39

2,13

 Źródło: https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-miesieczne-z-funkcjonowania-rb/raporty-miesieczne#daneOperatywne

Piszemy o tym dlatego, że wbrew dobremu samopoczuciu premiera Morawieckiego, nie widać pozytywnego trendu w energetyce, która jest systemem nerwowym każdej gospodarki. Tania i łatwo dostępna energia elektryczna jest dzisiaj kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata. Poziom i dynamika zużycia energii elektrycznej w poszczególnych krajach lub regionach świata zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców, stopnia rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego oraz struktury i efektywności użytkowania energii. [3]

Analiza danych z sektora energii może być źródłem oceny, w jakim stanie naprawdę znajduje się polska gospodarka. Trzeba pamiętać, że rozwój gospodarczy jest silnie pozytywnie skorelowany ze wzrostem zużycia energii elektrycznej w kraju. Wskaźnik wzrostu PKB, którym tak bardzo lubią się chwalić politycy, nie jest dobrym miernikiem stanu gospodarki, gdyż łatwo nim manipulować. Podobnie jest z inflacją, która jest znacznie większa od tej oficjalnie podawanej przez GUS. Tymczasem wielkość zużycia energii jest bardzo trudna do sfałszowania i dlatego może być użyteczna.

Najbliższe miesiące pokażą czy przypadkiem okres dobrej koniunktury się już nie skończył i czy rząd nie będzie zmuszony do zaciskania pasa i cięcia wydatków. Ciekawe czy przy napiętym budżecie stać nas będzie na dotacje na OZE i wyrzucanie pieniędzy w błoto?

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki, zburzmy Pałac Kultury i Nauki

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] http://www.cire.pl/pliki/2/Kape_cze.pdf

[2] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2423-wzrost-importu-energii-elektrycznej-w-polsce-a-niemiecka-transformacja-energetyczna.html

[3] https://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/perspektywy-rozwoju-el/1317,Rozdzial-I-Prognozy-i-uwarunkowania-zapotrzebowania-na-energie-elektryczna-w-ska.html

 stopwiatrakom stopka 1