^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1W dniu 10 października br. Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska zmieniający przepisy w zakresie hałasu. [1] Niestety, projekt pomija milczeniem sprawy dotyczące hałasu pochodzącego od elektrowni wiatrowych. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, że niezbędna jest prawna regulacja wszystkich aspektów hałasu pochodzącego od elektrowni wiatrowych. Ostatnio zrobiliśmy to w naszym apelu do Ministerstwa Energii z lipca 2018 r. [2], ale obecny rząd jest ślepy i głuchy na nasze postulaty. Jak widać, jesteśmy teraz na etapie „robienia dobrze” globalnym korporacjom i zagranicznym inwestorom a ciemny naród najlepiej jakby siedział cicho i nie przeszkadzał w robieniu interesów.

Projektowane przepisy, skądinąd słusznie zajmują się poprawieniem regulacji prawnych w zakresie hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego czy tramwajowego, ale szerokim łukiem omijają drażliwe społecznie temat zagrożenia hałasem pochodzącym od elektrowni wiatrowych. Tymczasem ochrona przed wszędobylskim hałasem nie może być powierzona samym inwestorom, gdyż nie są oni w ogóle zainteresowani ochroną sąsiadów, a jedynie zarabianiem kasy.

Od lat zwracamy uwagę, że kwestie ochrony przed hałasem są powszechnie ignorowane przez organy administracji wszystkich szczebli, z Ministerstwem Środowiska włącznie. Obecne przepisy są wadliwe i nie zapewniają one żadnej ochrony. Administracja kwestii akustycznych nie rozumie lub nie chce rozumieć, a sądy skupiają się jedynie na analizach proceduralnych i nie wnikają w meritum sprawy. W efekcie usunięcie hałasującego urządzenia typu wentylator, klimatyzator czy wiatrak, w praktyce jest niemożliwe, gdyż wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla inwestora trwa latami i jest to decyzja niewykonalna. Inwestor zawsze znajdzie sposób, by jej nie wykonać. Także w postępowaniach środowiskowych, weryfikacja tego, co piszą inwestorzy w zakresie ochrony akustycznej, jest fikcją. Raporty o oddziaływaniu na środowisko, szczególnie tych o budowie elektrowni wiatrowych, to czyste bajkopisarstwo lub, jak kto woli, science-fiction. Wiemy, bo przeczytaliśmy ich dziesiątki.

Do tego projektu przygotowujemy własne stanowisko i przekażemy je Ministerstwu Środowiska. Może ministrowie znajdą w końcu trochę cywilnej odwagi, by przyznać, że hałas wiatrakowy jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludności zmuszonej mieszkać pod tymi pokracznymi krucyfiksami nowoczesności i postępu.

Kto stawia wiatraki, ten przegrywa wybory

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] Treść projektu wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316855/katalog/12539984#12539984

[2] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2560-list-otwarty-stowarzysze%C5%84-do-ministra-energii-w-sprawie-uregulowania-spraw-zwi%C4%85zanych-z-funkcjonowaniem-elektrowni-wiatrowych-na-l%C4%85dzie.html