Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 29 grudzień 2017
Świąteczny prezent dla Francuzów

Francuska Rada Stanu wydała w dniu 18 grudnia 2017 r. dekret anulujący wszystkie regionalne plany „zawiatrakowania” Francji, dekret który zawiera jednocześnie potępienie byłej Minister Środowiska Ségolène Royal za ich forsowanie.

Decyzja ta, to efekt braku właściwych ocen oddziaływania na środowisko dla farm wiatrowych, które okazały się być niezgodne z prawem europejskim.

 Podobnie jak u nas, prawie całe terytorium Francji uznawane było jako kwalifikujące się pod budowę wiatraków.

W wydanym dekrecie stwierdzono, że w ocenach oddziaływania farm wiatrowych na środowisko lekceważone były: ochrona środowiska, ochrona zdrowia mieszkańców i ich bezpieczeństwo,  ochrona krajobrazu, ochrona zabytków i przyrody, w tym bioróżnorodność itd.

Marianna

Jednocześnie, obecny, nowy Minister Środowiska Nicolas Hulot dał się już poznać jako orędownik dalszego przyśpieszenia „wiatrakowego szaleństwa” pomimo, że „wiatraki” nie tworzą nowych miejsc pracy, generują jedynie wygórowane koszty dla odbiorców energii elektrycznej i degradują otoczenie.

A u nas? U nas branża wiatrowa nadal próbuje „dłubać” w ustawach, byle tylko skasować kryterium odległościowe 10H i powrócić do poprzednich złych praktyk lokalizowania wiatraków, jakże kosztownych społecznie.

Barbara Lebiedowska

Źródło: Fédération Environnement Durable - 
http://environnementdurable.net

Rada Stanu (fr.Conseil d’État) – we francuskim porządku prawnym organ opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów autorstwa rządowego.

Orzeczenia Rady Stanu w tym zakresie, wraz z uzasadnieniami, są publikowane i odgrywają olbrzymią rolę w praktyce ustrojowej. Organ ten pełni funkcję kontrolną wobec działań administracji i jest najwyższym organem sądownictwa administracyjnego.(Wikipedia)