Opinia Ligi Walki z Hałasam dotyczącą braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pomiaru hałasu z wiatraków.