Dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów chronionych

Zbiorowa odpowiedź na listy pisane do mnie po ukazaniu się dokumentu "Hałas wokół wiatraków - 7 grzechów głównych w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego przemysłowych turbin wiatrowych, czyli dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów chronionych".

Postscriptum do -"...7 grzechów..." : http://kdepot.eu/lib/81385136945

Barbara Lebiedowska