Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.)


Stan prawny na dzień 4 sierpnia 2016 r.