^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 354/12, podtrzymany następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny, prezentuje przyjętą przez sądy wykładnię przepisu art. 66 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. w zakresie wariantowania przedsięwzięcia. Warto zapamiętać, opracowanie raportu z naruszeniem powyższego przepisu uznaje się za tego rodzaju wadę postępowania dowodowego, która nie może być uzupełniania i zawsze stanowi naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Na żółto zostały zaznaczone kluczowe tezy orzeczenia. Opracowanie redakcyjne.