W dniu 4 października 2015 r. (niedziela), o godz. 16.00, w Wiejskim Centrum Kultury w Przystałowicach Dużych, gmina Klwów, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy na temat: ZAGROŻENIA I UCIĄŻLIWOŚCI TURBIN WIATROWYCH DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI ORAZ ZWIERZĄT. Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „WSPÓLNA SPRAWA” przedstawi materiały informacyjne na temat oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze. Stowarzyszenie oprócz omówienia opracowań własnych umożliwi mieszkańcom obejrzenie prezentacji profesor Barbary Lebiedowskiej pt. „Hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwięki od turbin wiatrowych (TW) największym zagrożeniem zdrowotnym – słów kilka o globalnym przekręcie wiatrakowym oraz prezentacji dr Witolda Jaszczuka pt. „Prawo bezprawia”. Marcin Przychodzki, Prezes Fundacji Łyński Kamień omówi aspekty prawne związane z procedurami administracyjnymi dla tego typu inwestycji.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Radni Gminy Klwów, powiat Przysucha, podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku sołectw tej gminy. W projekcie tego planu są wyznaczone miejsca pod przyszłe elektrownie wiatrowe. Mieszkańcy są rozczarowani postawą władz samorządowych, które nie robiły wcześniej spotkań i nie informowały o tak dużej inwestycji zlokalizowanej bardzo blisko ich domów. Większość osób dopiero teraz dowiaduje się o planowanej budowie wiatraków. Do gminy wpłynął już wniosek o uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, gdyż lokalna społeczność nie zgadza się z decyzjami radnych.

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką inwestycji wiatrakowych w Polsce. Mamy nadzieję, że przedstawione informację pozwolą władzom samorządowym na podjęcie decyzji, która uwzględni obawy mieszkańców o ich zdrowie. Wśród zaproszonych gości będą lokalne władze samorządowe oraz parlamentarzyści.

 

Patronat medialny

stopwiatrakom logo