^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci lokalneW dniach 3-4 listopada br. w Warszawie spotkało się aż 19 europejskich organizacji uważających się za ekologiczne, które dyskutowały nad zasadami wdrożenia Porozumienia Paryskiego w zakresie ochrony klimatu. Efektem tego spotkania jest wspólna deklaracja, w której organizacje te domagają się zaostrzenia unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Z treścią tej deklaracji można zapoznać się poniżej.

Mamy duże opory przed wdawaniem się w polemiki ze zwolennikami globalnego ocieplenia i wielbicielami przymusowej dekarbonizacji gospodarki na modłę polityki lansowanej przez Unię Europejską. Tym razem jednak musimy zabrać głos, bo zieloni aktywiści dokonali rzeczy niebywałej – ujawnili prawdziwe zamiary autorów polityki klimatyczno-energetycznej UE. Dzięki nim można pozbyć się złudzeń do czego to wszystko zmierza.

Jak wynika z deklaracji datowanej na dzień 4 listopada br. jednym z celów stawianych polityce klimatycznej Unii jest wprowadzenie nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030, tj. osiągnięcie poziomu redukcji o 55%, a do 2050 o minimum 95%. W przełożeniu na zrozumiały język oznacza to postulat całkowitej eliminację węglowodorów z użycia, tj. węgla, gazu i ropy naftowej. Europa ma być „wolna od paliw kopalnych”, czyli dekarbonizacja po całości. Co nie wypada komisarzom europejskim, wypada stowarzyszeniom.

Jak możemy przeczytać w opublikowanej deklaracji:

„Państwa Europy Środkowej i Wschodniej są narażone na skutki zmian klimatu i stoją w obliczu wyzwania polegającego na osiągnięciu jak największych korzyści z transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Polityki Unii Europejskiej, o ile zostaną odpowiednio zaprojektowane, mogą stanowić ważne narzędzia do przeprowadzenia potrzebnej zmiany społecznej. Mogą także służyć maksymalizacji korzyści wynikających z transformacji, takich jak czystsze powietrze, ochrona i odtworzenie lasów, ograniczenie ubóstwa energetycznego, nowe miejsca pracy i rozwój miast bardziej przyjaznych mieszkańcom.”

To, że takie postulaty zgłaszają organizacje zagraniczne, które mają blade pojęcie o tym, jak funkcjonuje polska gospodarka, o tyle od polskich organizacji należy wymagać znacznie więcej, bo powinny one rozumieć konsekwencje, jakie niesie za sobą pełna dekarbonizacja gospodarki.

Nie mamy żadnych złudzeń, że za słowami „dekarbonizacja” czy „gospodarka niskoemisyjna” kryje się energetyka wiatrowa, gdyż unijne postulaty w tym zakresie ograniczają się do powtarzania tych samych banałów i frazesów od lat. W praktyce podpisane pod deklaracją stowarzyszenia mają na celu stworzenie wrażenia, że „walczą o ratowanie klimatu” i co pozwoli na realizację w Polsce transformacji energetycznej w wydaniu niemieckim, czyli rozwój energetyki wiatrowej za wszelką cenę. Przykre jest to, że tak wiele osób nie rozumie, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii ma się nijak do ochrony środowiska, gdyż trudno jest wskazać jakikolwiek związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zwalczaniem korzystania z paliw kopalnych a aktualnym klimatem na Ziemi. Ten zależy od tak wielu czynników, że wyodrębnienie jednego czynnika jest mało prawdopodobne. Postulat gospodarki niskoemisyjnej brzmi atrakcyjnie, ale tylko do czasu, jak okazuje się, że żadna gospodarka nie funkcjonuje bez surowców.

Podniesione postulaty w zakresie unijnego handlu emisjami, redukcji emisji CO2 oraz zasad rozliczania emisji CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa są delikatnie rzecz ujmując chybione i w ogóle nie powinny być brane pod uwagę w jakiejkolwiek dyskusji na temat polityki klimatyczno-energetycznej. Są to postulaty czysto ideologiczne, które nie są poparte żadnym racjonalnym argumentem i nie mają nic wspólnego z ochroną środowiska. Równie dobrze można postulować zmniejszenie spożycia mięsa w Polsce w perspektywie do 2050 o 95% i przymusowe nawracanie na weganizm, ponieważ zwierzęta hodowlane emitują gazy cieplarniane i w związku z tym szkodzą klimatowi.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

http://zielonasiec.pl/2016/11/04/unia-europejska-potrzebuje-skutecznej-polityki-klimatycznej/#more-13910