^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci lokalneUstawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która obowiązuje od 16 lipca br. uporządkowała sprawę toczących się postępowań środowiskowych dla tych przedsięwzięć. Niestety, ale pozostaje wciąż wiele do zrobienia tam gdzie wybudowano już farmy wiatrowe, bądź wydano pozwolenia na budowę lub też wszczęto postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy.

Trzeba pamiętać, że ustawa odległościowa reguluje nie tylko odległość elektrowni wiatrowych (EW) od budynków mieszkalnych, ale również odległość nowych budynków mieszkalnych od istniejących już elektrowni wiatrowych oraz tych, na które wydano pozwolenia na budowę w odległości mniejszej, niż dziesięciokrotność wysokości tych elektrowni. W myśl ustawy, nie można także rozbudowywać istniejących elektrowni wiatrowych, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony jest tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania, jak również nie będzie można stawiać nowych budynków mieszalnych w odległości mniejszej niż 10H. Mimo publicznych obietnic z początku roku, dalej nie wprowadzono dozoru technicznego dla istniejących elektrowni wiatrowych. Na razie jest po staremu, choć elektrownie te lubią się od czasu do czasu same zapalić.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lokalizacja elektrowni wiatrowych może teraz następować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych przed wejściem w życie tej ustawy nie były właściwie regulowane przez prawo, w efekcie część inwestycji zostało realizowanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (np. w gminie Iłża, gdzie większość decyzji lokalizacyjnych na wiatraki zostało wydanych z naruszeniem prawa).

759. Foto farmy

Fot. Farma wiatrowa IŁŻA II.

Ustawa przewiduje również, że możliwa będzie budowa domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowych niż wymagana 10H, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, gminy mają 36 miesięcy na uchwalenie – na dotychczasowych zasadach – planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych. Oznacza to, że np. w gminie Iłża, rada ma 36 m-cy na uchwalenie planu miejscowego dopuszczającego możliwość budowy budynków mieszalnych pomimo faktu, że wiele miejscowości znajduje się w strefie 10H od wybudowanych już elektrowni wiatrowych.

Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Społecznych Wspólna Sprawa wystosowało już 2 sierpnia br na ręce Burmistrza Iłży i Rady Miejskiej roku pismo w sprawie podjęcia procedur planistycznych, aby za kilkanaście miesięcy nie doszło do całkowitego zablokowania rozbudowy gminy. Treść wystąpienia w załączeniu.

Przypominamy, że w gminie Iłża wybudowano elektrownie wiatrowe wbrew woli większości mieszkańców i większości ówczesnych radnych (gmina odstąpiła od uchwalania planu miejscowego, aby umożliwić wybudowanie wiatraków na podstawie decyzji o warunkach zabudowy). Do dnia publikacji niniejszego artykułu Stowarzyszenie nie otrzymało żadnej konretnej informacji ani odpowiedzi z Gminy Iłża w tej sprawie. Jak widać burmistrz w ogóle nie kwapi się do prac nad planem miejscowym. Czy aby dobro mieszkańców nie zostało złożone na ołtarzu politycznych rozgrywek? Jakich argumentów użyje burmistrz wydając za 2,5 roku negatywną decyzję o warunkach zabudowy dla nowego budynku mieszkalnego, jeśli to tego czasu nie uchwali planu? Że to wina PiS? Panowie i Panie wójtowie/burmistrzowie, czas zacząć więcej pracować dla dobra mieszkańców a mniej uprawiać propagandy politycznej! Wyjdzie to na dobre i Wam i mieszkańcom.

Sadźmy lasy, nie budujmy wiatraków.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Powiązane wpisy:

http://stopwiatrakom.eu/przeglad-lokalny/2058-mazowieckie-co-dalej-z-rozbudow%C4%85-farmy-wiatrowej-i%C5%82%C5%BCa-ii.html

http://stopwiatrakom.eu/przeglad-lokalny/1527-i%C5%82%C5%BCa-mazowieckie-gminny-taniec-z-wiatrakami-z-naruszeniem-przepis%C3%B3w-i-wbrew-woli-mieszka%C5%84c%C3%B3w.html

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1261-rozbudowa-farmy-ilza-ii-mazowieckie-protesty-trwaja.html

http://stopwiatrakom.eu/stopwiatrakom-tv/1224-dolce-vita-z-wiatrakami-czyli-fotoreportaz-z-farmy-wiatrowej-ilza-ii.html

http://www.stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1450-mazowieckie-nowa-forma-ochrony-przyrody-%E2%80%9Eobszar-chronionego-krajobrazu-farmy-wiatrowej%E2%80%9D.html