Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 08 marzec 2016

Pojawienie się projektu ustawy odsuwającej farmy wiatrowe od domów ludzi sprowokowało szereg osób do wyrażenia swojej troski o interesy mieszkańców polskiej wsi.
Chodzi o to, czy ustawa aby nie zlikwiduje możliwości ubogacania mieszkańców wsi, jakie wynikają z bliskiej obecności 200 metrowych wiatraków. W chwili obecnej w Polsce takie wiatraki są instalowane w naszym kraju w odległościach nawet 300 – 400 metrów od siedlisk ludzi.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) jest organizacją lobbystyczną, której podstawowym celem jest zapewnienie możliwości zbudowania w Polsce jak największej liczby turbin wiatrowych. Obecne c. 3000 gigantycznych wiatraków, zbudowanych dzięki subwencjom publicznym, to jest zdecydowanie za mało.

Prezes PSEW Cetnarski wyraził ostatnio obawę, że projekt ustawy pozbawia mieszkańców wsi korzyści wiążących się z byciem bardzo bliskim sąsiadem farmy wiatrowej.

Z kolei Gazeta Wyborcza po raz kolejny dała wyraz swojemu przekonaniu, że w Polsce nie istnieje coś takiego jak znaczący sprzeciw ludzi ubogacanych bliską lokalizacją inwestycji wiatrakowych. Za projektem ustawy odległościowej nie stoją oczekiwania społeczne, lecz niczym nieuzasadnione polityczne uprzedzenia PiS, przekonuje GW.

Jeden z dziennikarzy TVP Info, który realizuje reportaże z protestów lokalnych przeciwko lokalizacji nowych farm wiatrowych, jest natomiast przekonany, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zrealizowała badania, które wykazały brak negatywnego oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi. Niestety informacja, którą dziennikarz zaskakuje i tak już zestresowanych sytuacją mieszkańców, jest o tyle nieścisła, że WHO do tej pory niestety nie zajęła się w ogóle tym tematem. W ten sposób dziennikarz mediów publicznych znakomicie wpisał się w jakże często spotykaną sytuację, kiedy społeczność wiejska otrzymuje „obiektywne informacje” na temat funkcjonowania turbin wiatrowych wyłącznie od inwestora i „zakochanego w wiatrakach” wójta.

Wszystkim zatroskanym o los mieszkańców wsi, których ustawa ma pozbawić bliskiego kontaktu z turbinami wiatrowymi, dedykujemy poniższe wideo z Australii.

Nagranie pochodzi z 2013 r. Jest to świadectwo Sonii Trit, która w owym czasie miała za sobą już ponad cztery lata doświadczeń związanych z bliskim sąsiedztwem farmy wiatrowej Cape Bridgewater.

Fragment farmy wiatrowej Cape Bridgewater (łącznie 29 turbin)
źródło: waubrafoundation.org

Rok później akustykowi Stevenowi Cooperowi udało się przekonać operatora farmy wiatrowej Cape Bridgewater do zlecenia mu badania oddziaływania akustycznego farmy wiatrowej na grupę jej sąsiadów, także w warunkach pełnego zatrzymania turbin. Był to pierwszy przypadek w historii, kiedy firma wiatrakowa zgodziła się na takie badanie.

Steven Cooper stwierdził korelację między charakterystyką emisji akustycznych (infradźwięków) generowanych przez pracujące turbiny, występujących także wewnątrz domów sąsiadów farmy, a szczególnym nasileniem objawów chorobowych, na które skarżyli się sąsiedzi (patrz przypisy poniżej).

Po upublicznieniu wyników badania Coopera firma wiatrakowa oświadczyła, że nie czuje się w żaden sposób odpowiedzialna za sytuację zdrowotną sąsiadów jej farmy.

Nagranie zostało zrealizowane przez australijski portal STT w ramach projektu Australian Victim Impact Statements - zobacz pełną listę zarejestrowanych oświadczeń osób poszkodowanych przez EW: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAktpgushkOMxKByCxZ5ZvwxfALpC3v1x

Oto świadectwo Sonii Trit:

Opracowanie: Redakcja

PRZYPISY:
Na temat badań Coopera na farmie Cape Bridgewater pisaliśmy m.in. tutaj:
1) http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1378-australia-%E2%80%9Epierwsze%E2%80%9D-badania-na-temat-szkodliwo%C5%9Bci-infrad%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-wytwarzanych-przez-turbiny-wiatrowe-dla-zdrowia-mieszka%C5%84c%C3%B3w.html ;

2) http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1395-australia-podsumowanie-znaczenia-bada%C5%84-stevena-coopera-nad-oddzia%C5%82ywaniem-infrad%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-generowanych-przez-turbiny-wiatrowe-na-ludzi.html ;

3) http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1387-nie-ulega-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci,-%C5%BCe-turbiny-wiatrowe-mog%C4%85-powodowa%C4%87-zaburzenia-zdrowia-u-ludzi-%E2%80%93-wed%C5%82ug-dyrektora-ameryka%C5%84skiego-towarzystwa-akustycznego.html