^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal prasowkaNie tylko my zauważyliśmy, że nastąpiła zmiana polityki rządu w stosunku do odnawialnych źródeł energii i pogodzenie się „wyrokiem skazującym” wydanym przez Komisję Europejską na polskie górnictwo węglowe i energetykę konwencjonalną. Rząd Morawieckiego, mimo werbalnych deklaracji poparcia dla górnictwa, po cichu realizuje plan sukcesywnego odchodzenia od energetyki węglowej i zamykania polskich kopalni węgla. A wydawać by się mogło, że za polską politykę energetyczną odpowiada rząd w Warszawie, a nie Komisja Europejska czy też rząd w Berlinie.

W dniu 22 sierpnia 2018 r. został opublikowany list otwarty do Pana premiera Matusza Morawieckiego wystosowany przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, w którym postawiono rządowi zarzut, że jego program „Czyste Powietrze” ma na celu wyeliminowanie polskiego węgla z polskiej gospodarki. Treść listu zamieszczamy poniżej.

Zgadzamy się z tezą związkowców, że przyszłość węgla w Polsce rysuje się w ciemnych barwach. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyklucza z życia gospodarczego węgiel, górnictwo węglowe i energetykę konwencjonalną opartą o węgiel. Stąd też rząd, bez formalnej zmiany polityki energetycznej -notabene przyjętej jeszcze przez rząd PO-PSL, gdyż nowej nie ma – zdecydował o dalszym wzroście udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Konsekwencją takiej decyzji jest m.in. przyjęcie programu „Czyste Powietrze” i programu rozwoju elektromobilności. Walka z węglem trwa także na krajowym podwórku, gdyż rząd „przeprosił się” już wiatrakami i z zapałem włączył się w przygotowania do kolejnego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Ideologicznie motywowane wybory w obszarze energetyki niestety, ale mają swoje praktyczne skutki, w postaci stawiania wiatraków i likwidacji polskiego górnictwa. Słusznie zatem związkowcy zwracają się do premiera z pytaniem o przyszłość węgla w Polsce. Naszym zdaniem, warto o węgiel i samo górnictwo walczyć do końca. Nic nie jest bowiem przesądzone. Technologia górnicza jest unikalna sama w sobie i warto ją dalej rozwijać. Polska jest niezwykle bogata w surowce mineralne oraz energetyczne, więc olbrzymim błędem będzie utrata kompetencji w tym obszarze wywołana przesądami na temat węgla.

Redakcja stopwiatrakom.eu


Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów RP

aleje Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze

Obserwując działania Piotra Woźnego, Pełnomocnika Rządu ds. realizacji programu „Czyste Powietrze” nabieramy coraz większego przekonania, że celem realizacji ww. programu nie są zmiany, które przywrócą Polakom czyste powietrze. Tym celem jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw.

Program już w swoich pierwotnych zapisach praktycznie eliminuje możliwość ogrzewania prywatnych gospodarstw właśnie węglem. Choćby przez zapis, że jeśli w pobliżu domu przebiega nitka gazociągu, to jest obowiązek przyłączenia się do tej instalacji i ogrzewania domu gazem. Odbieranie ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje domy jest naruszeniem ich swobód obywatelskich. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii węgiel też może być „czystym” surowcem. Niestety, Pan Piotr Woźny nie dopuszcza do takiego rozwiązania, bo uważa, że węgiel jest paliwem „brudnym”.

Dalsze zapisy programu „Czyste Powietrze” wprost uderzają w instalacje węglowe, nawet te najbardziej nowoczesne. W programie zrezygnowano z możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) dla budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kolejnym dowodem restrykcyjnej polityki Pełnomocnika Rządu ds. realizacji programu Czyste Powietrze wobec węgla jest próba uniemożliwienia wejścia w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych. Propozycja przedłużenia konsultacji, rozszerzenia zakresu podmiotów objętych konsultacjami (m.in. o organizacje ekologiczne) oraz zmiany w tabelach rozporządzeń jakościowych, to nic innego jak działania hamujące wprowadzenie ww. ustawy i pakietu rozporządzeń wykonawczych. Przypominamy, że wejście w życie tychże przepisów miało doprowadzić do eliminacji z rynku detalicznego paliw o najniższej jakości, co realnie wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza.

Jeśli Pan Piotr Woźny jest przeciwny wprowadzeniu tych rozwiązań w życie, można sobie zadać pytanie o co w zasadzie mu chodzi? Może o to, by móc w dalszym ciągu używać węglowego straszaka w dyskusji o jakości powietrza. Może o to, by móc w dalszym ciągu zohydzać Polakom węgiel, jako paliwo stosowane w milionach polskich domów?

Szanowny Panie Premierze, domagamy się jasnego stanowiska kierowanego przez pana rządu w kwestii przyszłości polskiego węgla. Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program „Czyste powietrze” nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki. Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi, jak Pan Piotr Woźny. Realizacja programu „Czyste Powietrze” uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa. A przecież sam Pan ostatnio podczas wizyty na Śląsku podkreślał, że przemysł węglowy pozostanie jednym z filarów śląskiej gospodarki.

Z poważaniem,

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący Jarosław Grzesik

Źródło:

Treść listy zaczerpnęliśmy ze strony internetowej Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. https://www.solidarnosc.org.pl/ksgie/attachments/article/681/PISMO.pdf